Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 2 o 7

Angen mwy o lyfrau Cymraeg i bobl ifa...

25/05/2017
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae angen mwy o lyfrau Cymraeg i bobl ifanc, gan fod prinder difrifol yn y Gymraeg i'r genhedlaeth hon, yn ôl awdures newydd, Awen Schiavone, sydd yn cyhoeddi ei nofel gyntaf yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Cynllun atal llifogydd yn cael ei gwb...

25/05/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Bydd dros 400 o gartrefi yn Llanelwy yn llai tebyg o ddioddef lifogydd o hyn ymlaen wrth i’r gwaith adeiladu ar gynllun atal llifogydd newydd ddod i ben.

darllenwch mwy

Llond haf o straeon ar safleoedd hane...

24/05/2017
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Dros yr haf bydd straeon cyffrous yn dod â gorffennol Cymru’n ôl yn fyw ar safleoedd hanesyddol ledled y wlad i ddathlu Blwyddyn Chwedlau Croeso Cymru.

darllenwch mwy

Cyrsiau dysgu bro yng Ngheredigion yn...

24/05/2017
Categori: Addysg, Newyddion

Mae darparwr dysgu lleol Dysgu Bro Ceredigion wedi ennill gwobr led-led Cymru gan y Gyngres Undebau Llafur, TUC Cymru am ei cwrs sgiliau digidol ar gyfer y gweithlu.

darllenwch mwy

Amgueddfa heddwch yn agor yng Nghaern...

24/05/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd amgueddfa dros dro yn agor yng Nghaernarfon fis nesaf i gofio milwyr a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf ac mae’r trefnwyr yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu.

darllenwch mwy

Dathlu 20 mlynedd ers dechrau ysgolor...

23/05/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae 2017 yn flwyddyn arwyddocaol i’r corff Hybu Cig Cymru sy’n dathlu 20 mlynedd ers dechrau cynnig ysgoloriaethau i bedwar ban y byd.

darllenwch mwy

Rownd derfynol Cynghrair Pencampwyr y...

23/05/2017
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Gyda dim ond deg diwrnod i fynd tan y bydd Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr Merched UEFA ei gynnal yng Nghaerdydd. mae’r trefnwyr yn disgwyl y bydd mwy yn tyrru i’r rownd derfynol eleni nag erioed o’r blaen.

darllenwch mwy

Prosiect Cynefin yn dathlu prosiect h...

23/05/2017
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd prosiect Cynefin sy’n astudio mapiau’r Degwm yn lansio lllyfryn hanes newydd am y Bonedd a'r Werin yn ardal Hiraethog.

darllenwch mwy

Arlwy'r ymgyrch etholiadol ar S4C

22/05/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Wrth i’r ymgyrch etholiadol boethi bydd S4C yn cynnig arlwy gynhwysfawr o raglenni amrywiol am y ras i 10 Stryd Downing ac ymgyrch Etholiad Cyffredinol 2017.

darllenwch mwy

Cyhoeddi nofel wleidyddol Dadeni

22/05/2017
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Wrth i’r Etholiad Cyffredinol fynd rhagddo, cyhoeddir nofel ddirgelwch gan Wasg Y Lolfa, sydd wedi ei gosod wrth wraidd gwleidyddiaeth Cymru.

darllenwch mwy