Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Merch o Forfa Nefyn yn ennill y Fedal...

31/05/2017
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Mared Llywelyn Williams, sydd yn 24 oed ac yn wreiddiol o Forfa Nefyn, yw enillydd Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái yn 2017.

darllenwch mwy

Bwrlwm 'Steddfod yr Urdd ym Mhen-y-Bont

31/05/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Mae’r Eisteddfod ym Mhen-y-Bont wedi dechrau gyda’r hwyl arferol wrth i filoedd dyrru o bob rhan o Gymru yn gobeithio llwyddo mewn un o’r cystadlaethau.

darllenwch mwy

Ymgyrchwyr iaith y Māori yn 'Steddfod...

31/05/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bu ymgyrchwyr a hyrwyddwyr yr iaith Māori o’r grwp Te Panekiretanga o te Reo sy’n ysgol Ragoriaeth Iaith o Aotearoa, Seland Newydd yn ymweld ag Eisteddfod yr Urdd ddoe fel rhan o’u taith i ymweld â chymunedau iaith bychain ar draws Ewrop.

darllenwch mwy

Cyhoeddi fod Casia Wiliam yn Fardd Pl...

30/05/2017
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddwyd heddiw mai’r awdures Casia Wiliam yw Bardd Plant Cymru ar gyfer 2017-2019.

darllenwch mwy

Prosiect yn cofnodi hanes stryd fawr ...

30/05/2017
Categori: Hamdden, Newyddion

Cafodd prosiect newydd ei lansio i archwilio a dathlu hanes cyfoethog un o strydoedd mwyaf adnabyddus Abertawe sef y Stryd Fawr.

darllenwch mwy

Addysg cyfrwng Cymraeg i'r mwyafrif e...

30/05/2017
Categori: Addysg, Newyddion

Bydd rhaid i'r mwyafrif o blant gael eu haddysgu mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg erbyn 2030 er mwyn cyrraedd targed Llywodraeth Cymru bod miliwn o siaradwyr yr iaith erbyn canol y ganrif, yn ôl gwaith ymchwil mudiad iaith.

darllenwch mwy

Coffau Hedd Wyn ar Stondin y Llyfrgel...

26/05/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Hedd Wyn fydd thema stondin Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar faes Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái eleni.

darllenwch mwy

Ar drothwy Eisteddfod yr Urdd Pen-y-b...

26/05/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Rydym ar drothwy wythnos gyffrous Eisteddfod yr Urdd 2017 ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái, ac fe fydd cyfle i wylio popeth yn fyw o'r Maes ar S4C yn dechrau ddydd Sul yma hyd at ddydd Sadwrn, Mehefin y 3ydd.

darllenwch mwy

Cyhoeddi Alexandra Roach yn llysgenna...

26/05/2017
Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda wedi cyhoeddi mai Alexandra Roach yw llysgennad newydd yr elusen. Bydd yr actores, sy’n wreiddiol o Rydaman yn cyd-weithio gyda’r elusen drwy gydol y flwyddyn i hyrwyddo eu gwaith.

darllenwch mwy

Ken Skates yn hyderus fod yr diwydian...

25/05/2017
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Wrth i Gymru baratoi ar gyfer cyfnod prysur dros Ŵyl Banc y Sulgwyn a llwyfannu Gêm Derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA fis nesaf, mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, yn hyderus fod yr economi ymwelwyr yn ffynnu yng Nghymru.  

darllenwch mwy