Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 52 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Croesawu dyfarniad Tribiwnlys y Gymraeg

28/04/2017
Categori: Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu penderfyniad Tribiwnlys y Gymraeg i wrthod apêl gan Gyngor Sir Benfro ynglŷn â’r Safonau iaith.

darllenwch mwy

Dangosiad cyntaf ffilm Y Llyfrgell ar...

28/04/2017
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd ffilm Y Llyfrgell, sy’n seiliedig ar nofel gan yr awdures Fflur Dafydd yn cael ei dangos am y tro cyntaf ar deledu ar S4C nos Sul yma.

darllenwch mwy

Chwilio am wirfoddolwyr i Gemau Cymru

28/04/2017
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Os ydych chi’n frwd dros chwaraeon, yn 16 oed neu hŷn ac yn awyddus i helpu digwyddiad aml-chwaraeon mwyaf Cymru - mae trefnwyr Gemau Cymru eisiau clywed oddi wrthych.

darllenwch mwy

Undeb yn lansio ymgyrch i annog myfyr...

27/04/2017
Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Fe fydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg newydd Aberystwyth ym mis Mai yn cynnal ymgyrch yn annog myfyrwyr i siopa gyda busnesau lleol.

darllenwch mwy

Digwyddiadau cyffrous i'r teulu ym Mh...

27/04/2017
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd tri atyniad ym Mhenfro yn cynnig digwyddiadau cyffrous i'r teulu cyfan dros benwythnos gŵyl y banc.

darllenwch mwy

Y canoloesoedd yn dod yn fyw yng nghe...

27/04/2017
Categori: Hamdden, Newyddion

Bydd safleoedd hanesyddol Cymru yn dod yn fyw gyda golygfeydd, arogleuon a synau Cymru Ganoloesol dros benwythnos gŵyl banc Calan Mai.

darllenwch mwy

Galw am ddileu Ofcom wrth i sianel le...

26/04/2017
Categori: Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw am ddatganoli darlledu i Gymru er mwyn sicrhau mwy o Gymraeg ar sianeli teledu lleol, wrth i sianel deledu lleol gael ei lansio ar gyfer y Gogledd.

darllenwch mwy

100 diwrnod i fynd tan Eisteddfod Yny...

26/04/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Dim ond 100 diwrnod sydd i fynd tan gychwyn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn a gynhelir ym Modedern o 4-12 Awst eleni.

darllenwch mwy

Lansio logo i ymgyrch Tyddewi

26/04/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae ymgyrch Tyddewi a Chantref Pebidiog i fod yn Ddinas Diwylliant Gwledydd Prydain yn 2021 wedi lansio logo swyddogol.

darllenwch mwy

Torri coed er budd bywyd gwyllt yn Eryri

25/04/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae’r cyfnod diweddaraf o gynaeafu coed gyda’r bwriad i ddiogelu bywyd gwyllt mewn planhigfa yn Eryri wedi dod i ben gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

darllenwch mwy