Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 62 cofnodion | Tudalen 2 o 7

Angen cynllunio 35 o ysgolion Cymraeg...

27/03/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Dylid mynd ati ar unwaith i gynllunio ysgolion Cymraeg newydd mewn 35+ o ardaloedd ledled Cymru erbyn 2020, yn ôl mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg.

darllenwch mwy

Dathlu carreg filltir yr awdur Mihang...

27/03/2017
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Dathlu carreg filltir bwysig oedd y man cychwyn ar gyfer casgliad o straeon gan un o awduron mwyaf dyfeisgar a thoreithiog Cymru.

darllenwch mwy

Gêm dyngedfennol i Gymru heno yn Nulyn

24/03/2017
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Fe fydd Cymru yn wynebu Gweriniaeth Iwerddon yn Nulyn heno mewn gêm dyngedfennol, gyda dros 10,000 o gefnogwyr yn amcangyfrif wedi heidio dros y môr Celtaidd i ddathlu’r achlysur.

darllenwch mwy

Gall Cymru gystadlu â’r byd o ran saf...

24/03/2017
Categori: Bwyd, Newyddion

Mewn araith yn nigwyddiad mawr ‘Blas Cymru’ yn y Celtic Manor neithiwr, dywedoodd cadeirydd Hybu Cig Cymru, Dai Davies sydd ar fin ymddeol bod y diwydiant bwyd a diod Cymru yn gallu cystadlu ag unrhyw un y byd ar sail safon.

darllenwch mwy

Mudiad yn codi ymwybyddiaeth am ddiog...

24/03/2017
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn galw ar y diwydiant amaethyddol i atal y nifer pryderus o anafiadau a marwolaethau cysylltiedig â ffermio.

darllenwch mwy

Countryfile yn caru Cig Oen Cymru

23/03/2017
Categori: Bwyd, Newyddion

Mae camerau teledu ac ymwelwyr enwog wedi bod yn ymgynnull ar gaeau fferm yn y gogledd dros y dyddiau diwethaf er mwyn gweld sut mae Cig Oen Cymru yn cael ei gynhyrchu.

darllenwch mwy

Prif Weinidog Cymru yn annog pobl i g...

23/03/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Prif Weinidog Carwyn Jones wedi annog pobl yng Nghymru i gefnogi Apêl Dwyrain Affrica DEC Cymru eu’r Pwyllgor Argyfyngau Brys, sydd yn gweithredu i helpu miliynau o bobl sy’n wynebu newyn ar draws y rhanbarth.

darllenwch mwy

Cynrychioli Cymru mewn ffair dwristiaeth

23/03/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd Croeso Cymru a’i bartneriaid yn dangos y gorau y gall y wlad ei gynnig yn y sioe fasnach, y British Tourism and Travel Show yr wythnos hon yn yr NEC, Birmingham.

darllenwch mwy

Mudiad yn galw am neilltuo cyllid cyf...

22/03/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ddiwygio rhaglen cyllid cyfalaf Ysgolion yr 21ain Ganrif, i er mwyn cynyddu darpariaeth addysg Gymraeg.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn rhoi 'cyfle olaf' i g...

22/03/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Ar y diwrnod y mae agor enwebiadau ar gyfer ymgeiswyr yn yr etholiadau lleol, aeth aelodau o Gymdeithas yr Iaith wedi mynd i Neuadd y Sir yng Nghaerfyrddin i lansio ymgyrch i bwyso ar yr ymgeiswyr "i ddal ar y cyfle olaf" i adfer y Gymraeg yn brif iaith Sir Gâr.

darllenwch mwy