Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 62 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Galwad ar Carwyn Jones i gefnogi reff...

09/10/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae ymgyrchwyr wedi galw ar arweinwyr y pleidiau yn y Cynulliad i gefnogi cynnal refferendwm aml-opsiwn ar statws cyfansoddiadol Cymru, gan gynnwys annibyniaeth, os oes refferenda yn yr Alban neu ogledd yr Iwerddon.

darllenwch mwy

Sefydlu undeb i fyfyrwyr Cymraeg yng ...

30/03/2017
Categori: Iaith, Newyddion

Mewn cyfarfod o Senedd Undeb Myfyrwyr Caerdydd, pleidleisiodd 87% o’r seneddwyr o blaid sefydlu Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd, gan roi sêl bendith, i fynd ati i’w sefydlu cyn gynted â phosib.

darllenwch mwy

Maes B yn dathlu'r ugain oed

30/03/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Fe fydd Llwyfanau ieuenctid Maes B yn dathlu’i phen blwydd yn ugain oed yn Eisteddfod Ynys Môn eleni, ac maee’r trefnwyr wedi cyhoeddi’r lein-yp sy’n cynnwys nifer o enwau blaenllaw yn y Sin Roc Gymraeg.

darllenwch mwy

Cyrraedd carreg filltir wrth ddiogelu...

29/03/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Fe gyrhaeddwyd carreg filltir nodedig pan gwblhaodd Cyfoeth Naturiol Cymru y 1000fed cynllun llifogydd yng Nghymru yn ddiweddar.

darllenwch mwy

Cigydd blaenllaw yn dychwelyd o daith...

29/03/2017
Categori: Bwyd, Newyddion

Mae un o gigyddion blaenllaw Cymru wedi dychwelyd o San Francisco ar ôl taith i ganfod ffeithiau am y diwydiant a fydd, mae’n gobeithio, yn arwain y ffordd at greu cynnyrch newydd, arloesol a chyffrous yng ngogledd Cymru.

darllenwch mwy

Cyhoeddi arlwy nos y Brifwyl

29/03/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Comedi, cerddoriaeth glasurol, gig a chofio’r Rhyfel Byd Cyntaf, dyma flas o’r hyn sydd yng nghyngherddau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.

darllenwch mwy

Cynnal diwrnod siarad cyhoeddus Clwb ...

28/03/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae aelodau ifanc ledled Cymru wedi bod paratoi ar gyfer y Diwrnod Siarad Cyhoeddus Clwb Ffermwyr Cymru ddydd Sadwrn yma, a gynhelir ar Faes y Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, Llanelwedd.

darllenwch mwy

Arwyddion cadarnhaol effaith y Safona...

28/03/2017
Categori: Iaith, Newyddion

Mae 73% yn fwy o swyddi cynghorau sir yn gofyn am sgiliau Cymraeg ers i ddeddfwriaeth iaith newydd ddod i rym, yn ôl ymchwil gan Gymdeithas yr Iaith.  

darllenwch mwy

Awdures Gymraeg yn cyrraedd yr rhestr...

28/03/2017
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae awdures Gymraeg wedi cyrraedd rhestr fer Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas.

darllenwch mwy

Dathlu llyfr sy'n cofnodi planhigion ...

27/03/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Dathlu llyfr sy'n cofnodi planhigion prin Cymru


Tormaen Porffor

Cymru yw’r wlad gyntaf yn y byd i gael cofnod cyflawn o’i phlanhigion blodeuol a’i rhedyn prin.

darllenwch mwy