Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 2 o 6

Myfyrwyr yn cynnal gweithdai celf yn ...

23/02/2017
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae cyfres o weithdai gan fyfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth wedi dechrau yn annog plant a phobl ifanc i fod yn greadigol mewn cyfres o weithdai celf ymarferol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn rhedeg tan 25 Chwefror 2017.

darllenwch mwy

Y Sied Wyna yn dychwelyd i Sain Ffagan

23/02/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Pa ffordd well o ddathlu dechrau’r gwanwyn nag wrth groesawu newydd-ddyfodiaid y sied wyna ar Ddydd Gŵyl Dewi trwy’r ffrwd wyna yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Caerdydd.

darllenwch mwy

Gwleidyddion yn beirniadu'r BBC

22/02/2017
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae llefarydd ar ddiwylliant y Blaid Geidwadol a Phlaid Cymru wedi condemnio’r BBC am beidio sefydlu sianel i Gymru, yn dilyn cyhoeddiad heddiw y bydd sianel deledu newydd yn cael ei sefydlu i’r Alban.

darllenwch mwy

Gwarchod enw Ham Caerfyrddin

22/02/2017
Categori: Bwyd, Newyddion

Mae cigydd o Gaerfyrddin wedi derbyn plac yn hysbysebu statws gwarchodedig ei rysáit teuluol traddodiadol ar gyfer ham enwog Caerfyrddin.

darllenwch mwy

Arddangosfa yn agor i goffau dau fard...

22/02/2017
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae arddangosfa wedi agor yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru,yn coffau dau fardd a fu farw ar faes y gad, Edward Thomas & Hedd Wyn.

darllenwch mwy

Crwydro llwybrau eiconig Cymru trwy'r...

21/02/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Gall pobl yn awr ‘gerdded’ rhai o lwybrau eiconig Cymru o gysur eu cadair freichiau wedi i Cyfoeth Naturiol Cymru gydweithio â Google i ychwanegu ein safleoedd arbennig i Google Street View.

darllenwch mwy

Caergybi yn cynnal ei Pharêd cyntaf a...

21/02/2017
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Fe fydd tref Caergybi yn cynnal ei pharêd a chyngerdd Dydd Gŵyl Dewi cyntaf erioed eleni.

darllenwch mwy

10 lle chwedlonol i fynd yng Nghymru

21/02/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Wrth i deuluoedd Cymru fwynhau gwyliau hanner tymor yr wythnos hon, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dewis y 10 lle gorau i chi archwilio’r tirwedd sydd wedi ysbrydoli rhai o straeon hynafol Cymru i gyd-fynd gyda blwyddyn y chwedlau.

darllenwch mwy

Angen corff i wella mynediad i'r Gymr...

20/02/2017
Categori: Iaith, Newyddion

Dylai rhedeg prosiectau i wella mynediad lleiafrifoedd ethnig ac ieithyddol eraill at y Gymraeg fod yn flaenoriaeth i gorff newydd sy'n cael ei sefydlu i hyrwyddo'r iaith, yn ôl mudiad iaith.

darllenwch mwy

Cig oen Cymru yn boblogaidd mewn bwyt...

20/02/2017
Categori: Bwyd, Newyddion

Pan agorodd y bwyty barbeciw newydd Temper yn Soho ym mis Tachwedd, gan addo i weini’r cig gorau posib o bob cwr o Brydain, doedd y perchnogion heb sylweddoli pa mor boblogaidd fyddai Cig Oen Cymru gyda chwsmeriaid Llundain.

darllenwch mwy