Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 1 o 6

S4C yn cydweithio gydag myfyrwyr celf...

28/02/2017
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae S4C wedi cydweithio â myfyrwyr o Ysgol Celf a Dylunio Prifysgol Metropolitan Caerdydd i ddylunio a chreu delweddau ar gyfer y sianel i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

darllenwch mwy

Sut ydych chi'n dathlu Dydd Mawrth Cr...

28/02/2017
Categori: Bwyd, Newyddion

Fe fydd heddiw yn esgus i anghofio’r deiet a bwyta llond boliad o grempogau wrth inni ddathlu’r pancos blasus.

darllenwch mwy

Lansio sticeri Cymraeg i blant sy'n y...

28/02/2017
Categori: Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi trwy lansio cyfres o sticeri a thystysgrifau Cymraeg ar gyfer plant sy’n ymweld â’r ysbyty neu’r meddyg teulu.

darllenwch mwy

Straeon chwedlonol yn dod yn fyw mewn...

27/02/2017
Categori: Hamdden, Newyddion

Bydd straeon am dwyllwyr, arwyr, seintiau a phechaduriaid o’r Llyfrgell Genedlaethol yn dod yn fyw mewn app newydd sbon.

darllenwch mwy

Rhyddhau ffilm am siwrne'r tîm cenedl...

27/02/2017
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fe fydd ffilm yn cael ei rhyddhau yr wythnos hon sy’n olrhain stori anhygoel am siwrne ragorol Cymru i rownd gynderfynol Ewro 2016.

darllenwch mwy

Noson o fwyd a cherddoriaeth i ddathl...

27/02/2017
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd Pentref Oes Haearn Castell Henllys yn llawn diwylliant Cymreig ddydd Gwener yma gyda noson o fwyd a cherddoriaeth draddodiadol fel rhan o ddathliadau blynyddol Dydd Gŵyl Dewi.

darllenwch mwy

Hyrwyddo cig oen Cymru yn y Dwyrain C...

24/02/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru yn arwain ymdrechion i ddenu cwsmeriaid newydd i Gig Oen Cymru PGI yn y Dwyrain Canol.

darllenwch mwy

Dysgu sut i blygu gwrychoedd ym Mhenfro

24/02/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Bu hyfforddeion Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cael ei profi’n ddiweddar mewn sgiliau traddodiadol o blygu gwrychoedd.

darllenwch mwy

Dim amod iaith i Ganghellor nesaf Abe...

24/02/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth yn edrych i benodi Canghellor newydd o 2018 ymlaen – ond mae ymgyrchwyr yn anhapus na fydd rhaid i’r ymgeisydd lwyddiannus fedru’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Llai na 100 diwrnod i fynd tan gêm de...

23/02/2017
Categori: Arian a Busnes, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mewn llai na 100 niwrnod, bydd Cymru yn croesawu digwyddiad chwaraeon mwya’r byd pan fydd Gêm Derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA yn cael ei chynnal yn Stadiwm Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd.

darllenwch mwy