Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 47 cofnodion | Tudalen 5 o 5

Cyhoeddi llywydd newydd yr Urdd

05/12/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Nia Hâf o Lanrug fydd Llywydd yr Urdd ar gyfer 2017/2018. Hi hefyd fydd Cadeirydd Bwrdd Syr IfanC, fforwm ieuenctid cenedlaethol yr Urdd, am y flwyddyn.

darllenwch mwy

Taith dywys yn Llyfrgell Genedlaethol...

05/12/2017
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig taith tywys am ddim a te a choffi am ddim yng Nghaffi Pen Dinas i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ddydd Llun nesaf.

darllenwch mwy

Coginio prydau cyflym gyda chig oen

04/12/2017
Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Roedd sialens rhwng ffermwyr defaid o ddwy hemisffer i goginio pryd cyflym o gig oen yn un o uchafbwyntiau’r Ffair Aeaf ddiweddar yn Llanwelwedd.

darllenwch mwy

Llenwi'r bwlch anferthol mewn llyfrau...

04/12/2017
Categori: Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae dwy o awduron amlycaf Cymru wedi cymryd cam at lenwi’r bwlch ‘anferthol’ sydd mewn llyfrau Cymraeg ar gyfer oedolion ifanc drwy gyhoeddi dwy drioleg newydd sbon yn sgil derbyn comisiwn gan Lywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

Canolfan Bwyd Cymru yn Sioe Arloesi B...

01/12/2017
Categori: Bwyd, Newyddion

Roedd cynrychiolaeth o Ganolfan Bwyd Cymru yn sioe Arloesi Busnes Fferm 2017 yn ddiweddar yn cynnig cyngor a chymorth i fusnesau yn y diwydiant bwyd a diod.

darllenwch mwy

Undeb Amaethwyr yn annog pobl i siopa...

01/12/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn annog siopwyr i wneud y siopa Nadolig yn lleol ac i gefnogi busnesau gwledig a lleol.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol o atgofion gan Lyn Eb...

01/12/2017
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r awdur Lyn Ebenezer wedi mynegi ei ofid dros y Gymraeg a chefn gwlad mewn cyfrol o atgofion a gyhoeddir yr wythnos hon.

darllenwch mwy