Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 68 cofnodion | Tudalen 7 o 7

Bil y Gymraeg yn 'syrthio'n ddarnau' ...

04/10/2017
Categori: Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu cynigion Llywodraeth Cymru i newid deddfwriaeth iaith gan honni nad yw'r gweinidog y Gymraeg, Alun Davies yn cefnogi ei gynigion ei hun.

darllenwch mwy

Ysgolhaig blaenllaw o'r Unol Daleitha...

03/10/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd ffigwr blaenllaw yn yr astudiaeth o bolisi tramor yr Unol Daleithiau a dylanwad mawr ar bolisi rhyngwladol yr Arlywydd Obama yn siarad ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Iau yma.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cystadleuaeth dweud stori yn...

03/10/2017
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Eleni, mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn cyflwyno cystadleuaeth arbennig, sy’n ddathliad o draddodiad llafar Cymru, ac yn gyfle i ni roi llwyfan i grefft sy’n gofyn am fedrau gwahanol i sgiliau llefaru traddodiadol - cystadleuaeth dweud stori.

darllenwch mwy

Pennod newydd i Gwmni Theatr Ieuencti...

03/10/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd Cwmni Theatr Ieuenctid Genedlaethol yr Urdd yn dechrau ar brosiect newydd cyffrous eleni gyda Chwmni Theatr Bara Caws. 

darllenwch mwy

Blwyddyn fwyaf llwyddiannus i dwristi...

02/10/2017
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Y llynedd, cafwyd y flwyddyn fwyaf llwyddiannus erioed i’r sector dwristiaeth yng Ngwynedd, gyda dros £1 biliwn o wariant yn yr economi leol.

darllenwch mwy

4000 o enwau yn gwrthwynebu gwastraff...

02/10/2017
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae deiseb yn gwrthwynebu gollwng gwastraff ymelydrol ar arfordir Cymru wedi denu bron i 4000 o enwau.

darllenwch mwy

Penodi prif weithredwr newydd yr Urdd

02/10/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth

Penodi prif weithredwr newydd yr Urdd


Sian Lewis yn Brif Weithredwr yr Urdd

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi mai Prif Weithredwr newydd y mudiad fydd Sian Lewis o Gaerdydd.

darllenwch mwy

Côr Siambr Canolfan Gerdd William Mat...

02/10/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Yn dilyn perfformiad llwyddiannus mewn cyngerdd yng Nghadeirlan Llanelwy dros y Sul, mae Côr Siambr Canolfan Gerdd William Mathias o Gaernarfon yn chwilio am aelodau newydd i ymuno.

darllenwch mwy