Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 68 cofnodion | Tudalen 3 o 7

Ap Selog yn H-ap-us iawn

23/10/2017
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Ar ôl llai na tri mis, mae ap a ddatblygwyd ym Môn ar gyfer Cymru gyfan wedi profi llwyddiant mawr – gan gyrraedd rhestr Ap yr Wythnos safle Cymraeg y llywodraeth.

darllenwch mwy

Comics yn rhoi hwb i lythrennedd

20/10/2017
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cartwnydd amlwg a golygydd comic Cymraeg Mellten wedi dweud bod comics yn ffordd o roi hwb i lythrenedd plant - yn enwedig pan nad yw’r plant yn hoff o ddarllen llyfrau.

darllenwch mwy

Dathlu calan gaeaf yn amgueddfeydd ce...

20/10/2017
Categori: Hamdden, Newyddion

Fe fydd posib dathlu calan gaeaf yn yr amgueddfeydd cenedlaethol yng Nghaerdydd lle bydd digonedd o atyniadau erchyll i ddiddanu’r teulu cyfan drwy'r gwyliau.

darllenwch mwy

Mis o chwedlau ar S4C

20/10/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Dan faner Chwedlau, ym mis Tachwedd, bydd S4C yn dathlu'r traddodiad o ddweud a rhannu stori.

darllenwch mwy

Masnach yn hawlio'r sylw yng Nghynhad...

19/10/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd cyfle i daclo’r prif bynciau llosg sy’n diwydiant cig ar Dachwedd 9 wrth i ffermwyr, proseswyr, manwerthwyr a ffurfwyr polisi gwrdd yng nghynhadledd flynyddol Hybu Cig Cymru yng Ngwesty’r Vale ger Caerdydd.

darllenwch mwy

Dysgu am hanesion cudd Prifysgol Bangor

19/10/2017
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn hanes lleol archebu lle mewn ysgol undydd Hanesion Cudd ym Mhrifysgol Bangor ddydd Sadwrn, 4 Tachwedd.

darllenwch mwy

Ail-fyw Gig y Pafiliwn yn Eisteddfod ...

19/10/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd cyfle i ail-fyw Gig y Pafiliwn yn Eisteddfod Genedlaethol Bodedern eleni, pan fydd S4C yn dangos uchafbwyntiau o’r gig nos Sadwrn yma a oedd yn cynnwys rhai o fandiau mwyaf y Sîn Gerddoriaeth Gymraeg.

darllenwch mwy

Lansio pecyn darganfod i blant mewn d...

18/10/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Papurau Bro

Mae ymwelwyr ifanc a fydd yn ymweld â dwy o ganolfannau ymwelwyr Cyfoeth Naturiol Cymru yn cael cynnig help llaw i archwilio’r awyr agored bendigedig yr hydref hwn.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol ar ysgrifau Glyn Tega...

18/10/2017
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Yn 2017 dethlir trichanmlwyddiant geni William Williams, Pantycelyn, prif emynydd Cymru. Nawr, mae Cymdeithas Emynau Cymru a gwasg Y Lolfa yn ymuno a’r dathlu ac yn talu teyrnged i’r diweddar Glyn Tegai Hughes, arbenigwr ar waith Pantycelyn, drwy gyhoeddi cyfrol o’i ysgrifau.

darllenwch mwy

Arddangosfa yn agor yn dangos cerflun...

18/10/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae arddangosfa wedi agor yn Storiel Bangor yn dangos cerfluniau gan un o gerflunwyr pwysicaf Cymru, John Meirion Morris o Lanuwchllyn ger Y Bala.

darllenwch mwy