Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 68 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Amser i fentro gyda Arloesi Gwynedd W...

31/10/2017
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae Arloesi Gwynedd Wledig yn chwilio am syniad cyffrous ar gyfer cynnyrch neu wasanaeth newydd.

darllenwch mwy


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 2788 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
  REMOTE_ADDR : 3.89.204.127
  REMOTE_PORT : 43470
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
  QUERY_STRING : url_full=/blog/archives/year/2017/month/10/page/1
  REQUEST_URI : /blog/archives/year/2017/month/10/page/1

Angen deddfu i ehangu Addysg Gymraeg,...

31/10/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn galw am yr angen i unrhyw Ddeddf Iaith newydd gynnwys mesurau statudol i gryfhau achos Addysg Gymraeg.

darllenwch mwy

Dathlu'r gorau o chwedloniaeth Gymreig

31/10/2017
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

A hithau wedi ei chlustnodi yn Flwyddyn y Chwedlau yng Nghymru, mae artist wedi mynd ati i ddathlu’r gorau o chwedlau Cymru drwy gyhoeddi dilyniant i lyfr lliwio poblogaidd.

darllenwch mwy

Mudiadau Cymraeg yn codi pryderon am ...

31/10/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mudiadau Cymraeg yn codi pryderon am newid cyfraith iaith


Dim angen diddymu swyddfa Comisiynydd y Gymraeg

Mae grŵp ymbarél o fudiadau iaith wedi rhybuddio y gallai cynlluniau Llywodraeth Cymru am Ddeddf Iaith newydd 'ddargyfeirio' ymdrechion o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn canol y ganrif mewn llythyr agored heddiw.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch i ddenu ymwelwyr o Ogl...

30/10/2017
Categori: Hamdden, Newyddion

Mae Croeso Cymru wedi lansio ymgyrch mewn ymgais i ysbrydoli teithwyr o Ogledd America i Gymru.

darllenwch mwy

Y Gweinidog dros y Gymraeg yn twyllo ...

30/10/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo Alun Davies o geisio 'twyllo' pobl yn ei ymateb i'r diffyg Cymraeg ar wasanaethau trenau Great Western Railway.

darllenwch mwy

Dathlu ffotograffiaeth mewn gŵyl yn A...

27/10/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Fe fydd gwyl ffotgraffiaeth LENS 2017 yn cael ei chynnal yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth dddd Sadwrn nesaf.

darllenwch mwy


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 2781 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
  REMOTE_ADDR : 3.89.204.127
  REMOTE_PORT : 43470
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
  QUERY_STRING : url_full=/blog/archives/year/2017/month/10/page/1
  REQUEST_URI : /blog/archives/year/2017/month/10/page/1

Rhedwyr Marathon Eryri yn helpu ymchw...

27/10/2017
Categori: Addysg, Chwaraeon, Iechyd, Newyddion

Bydd rhai o’r rhedwyr ym Marathon Eryri ar 28 o Hydref, sy’n cael ei ddisgrifio fel un o marathonau caletaf yn Ewrop, yn helpu ymchwilwyr chwraeon o Brifysgol Bangor gyda’u hymchwil.

darllenwch mwy

Rali yn cefnogi annibyniaeth i Gatalonia

27/10/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae mudiad YesCymru sy’n ymgyrchu dros annibyniaeth i Gymru, yn cynnal Rali Genedlaethol yng Nghaerdydd am 2pm ddydd Sadwrn yma i ddatgan cefnogaeth i bobl Catalwnia, i gefnogi democratiaeth ac i wrthwynebu trais.

darllenwch mwy

Diwedd yr Awr Gymraeg ar Trydar

26/10/2017
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddodd cyfrif Twitter Yr Awr Gymraeg y bydd yn dod i ben ar ar Dachwedd 15, eleni.

darllenwch mwy