Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 62 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Pafiliwn newydd y Brifwyl wedi ennill...

31/01/2017
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Pafiliwn newydd yr Eisteddfod Genedlaethol wedi ennill un o wobrau mawr y diwydiant gwyliau ar draws Prydain.

darllenwch mwy

Paentiad adnabyddus yn cael ei arddan...

31/01/2017
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Newyddion

Fe fydd paentiad adnabyddus o garfan Cymru yn ystod yr Ewros, gan y gol-geidwad Owain Fôn Williams, yn cael ei arddangos yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth o ganol mis Mawrth.

darllenwch mwy

Gweithredwch er lles cymunedau

30/01/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Cadeirydd rhanbarth Caerfyrddin Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Gyngor Sir Gaerfyrddin i ddefnyddio adolygiad o'i Gynllun Datblygu Lleol flwyddyn nesaf i sicrhau fod dyfodol i bobl ifanc yng nghymunedau Cymraeg y sir.

darllenwch mwy

Dilyn hynt a helynt y seiclwr Owain D...

30/01/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mewn rhaglen deledu ar S4C nos Fawrth yma, fe ddilynir y seiclwr Owain Doull o Gaerdydd sydd ymhlith seiclwyr gorau’r Byd.

darllenwch mwy

Angen gwrthod cynlluniau anuchelgeisi...

30/01/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae angen i Weinidog y Gymraeg wrthod cynlluniau anuchelgeisiol i ddatblygu Addysg Gymraeg gan Awdurdodau Lleol, yn ôl tri aelod cynulliad.

darllenwch mwy

Croesawu canfyddiadau adroddiad am y ...

27/01/2017
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru wedi croesawu canfyddiadau adroddiad a gomisiynwyd gan y Pwyllgor Materion Cymreig i’r fasnachfraint rheilffordd Cymru a’r Gororau.

darllenwch mwy

Menter Iaith yn cynnal gweithdai i fa...

27/01/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Fe fydd Menter Iaith Ceredigion, Cered gyda chefnogaeth Phrifysgol Aberystwyth yn cynnal gweithdy penwythnos i gynorthwyo datblygiad dau fand ifanc lleol.

darllenwch mwy

Emyr Jones Parry yn siarad am Brexit ...

27/01/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd cyn-gynrychiolydd Prydain i’r Cenhedloedd Unedig yn siarad am oblygiadau penderfyniad Prydain i adael yr Undeb Ewropeaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth yr wythnos nesaf.

darllenwch mwy

Dathlu blwyddyn yn Amgueddfa ac Oriel...

26/01/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Gyda Amgueddfa ac Oriel gelf Storiel ym Mangor yn dathlu blwyddyn yn ei chartref newydd, mae llu o weithgareddau hwyliog i’r teulu cyfan i’w fwynhau yno ddydd Sadwrn yma i nodi’r achlysur.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn beirniadu sylwadau 'a...

26/01/2017
Categori: Addysg, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi beirniadu Aelod Cynulliad am ddadlau yn erbyn addysg Gymraeg i bob disgybl.

darllenwch mwy