Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 683 cofnodion | Tudalen 69 o 69

Gwneud y Gymraeg yn ystyriaeth fatero...

04/01/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Wrth i'r Ddeddf Cynllunio 2015 ddod i rym heddiw, mae Cymdeithas yr Iaith yn gobeithio y bydd hyn yn arwain at newidiadau mwy sylweddol yn y drefn cynllunio, gan wneud y Gymraeg yn ystyriaeth faterol ym maes cynllunio. 
 
Dywedodd Elwyn Vaughan, llefarydd Cymdeithas yr Iaith ar Gymunedau Cynaliadwy: “Mae'n hen bryd i ni weld y Gymraeg yn cael ei ystyried wrth ddatblygu tai a chynllunio ar gyfer dyfodol cymunedau Cymru. Mae Cymdeithas yr Iaith wedi bod yn ymgyrchu am dros chwarter canrif am drefn gynllunio newydd sydd yn rhoi statws i'r Gymraeg.”
 
Bydd y Bil Cynllunio hefyd yn golygu bod rhaid cynnal asesiad o effaith Cynllun Datblygu Lleol ar y Gymraeg.
  ...

darllenwch mwy

Cymru yn plesio'r Rough Guide

04/01/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Wrth i Gymru ddechrau dathlu blwyddyn antur eleni, cafodd y diwydiant ymwelwyr yng Nghymru hwb amserol, wrth i wefan llyfrau tywys Rough Guide ddewis Cymru ymhlith 10 uchaf o leoliadau dros y byd i ymweld yn 2016.
 
Daeth Cymru yn 8fed yn y rhestr gyda Nepal yn mwynhau y safle cyntaf, gyda Cuba, Colombia, a Romania hefyd yn y deg uchaf. Mae’r wefan yn annog teithwyr i ddod a chwilota yng Nghymru am ei bod ymhlith llefydd antur gorau yn Ewrop. 
 
Mae’r wefan yn nodi fod Cymru yn cael ei chysgodi gan ei chymdogion ond fod amseroedd cyffrous yn wynebu’r wlad wrth iddi ‘ennill cydnabyddiaeth am ei phrydferthwch anhygoel a’i safleoedd hanesyddol&rs ...

darllenwch mwy

Gostyngiad yn y defnydd o'r Gymraeg y...

04/01/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar Aelodau Cynulliad i wneud adduned blwyddyn newydd i ddefnyddio mwy o Gymraeg yn y Cynulliad, yn dilyn cyhoeddi ffigurau sy'n dangos bod defnydd o'r iaith yn y Siambr wedi gostwng yn 2015. 
 
Mae ymchwil gan y Mudiad iaith yn dangos mai 11.8% yn unig o'r cyfraniadau yn y Siambr gafodd eu gwneud yn Gymraeg yn 2015, o gymharu â 12.7% yn 2014.  
 
Dywedodd Manon Elin, "Mae'r pedair plaid yn y Cynulliad wedi nodi eu dymuniad i weld y Gymraeg yn ffynnu, ond nid yw defnydd Aelodau Cynulliad o'r Gymraeg yn y Siambr yn adlewyrchu'r uchelgais honno. Mae'n arbennig o siomedig fod gostyngiad wedi bod yn 2015. Rydyn ni'n galw felly ar b ...

darllenwch mwy