Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 683 cofnodion | Tudalen 2 o 69

Holi 'Dolig gydag Dylan Ebenezer

22/12/2016
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Heddiw, yn y gyfres Holi 'Dolig, mae Lleol.cymru yn holi'r darlledydd a'r sylwebydd pêl-droed, Dylan Ebenezer a oedd wedi profi haf bythgofiadwy yn Ffrainc!

darllenwch mwy

Holi 'Dolig gydag Elena Cresci

22/12/2016
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Fel rhan o gyfres Holi 'Dolig, mae Lleol.cymru yn holi'r newyddiadurwraig gyda phapur Y Guardian, Elena Cresci am ei harferion Nadoligaidd.

darllenwch mwy

Prynwch fricsen dros y Nadolig i gefn...

21/12/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn annog aelodau’r mudiad i gyfrannu at sylfaen Canolfan Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru dros y Nadolig.

darllenwch mwy

Llywodraeth am ddiogelu cyllideb S4C,...

20/12/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cymreig wedi datgan ei fod yn hyderus y bydd Gweinidogion Llywodraeth Prydain yn cadw at eu gair i 'ddiogelu' eu grant ar gyfer S4C, yn ôl mudiad iaith.

darllenwch mwy

Cadwch yn ddiogel dros y Nadolig

20/12/2016
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol sy’n cynnwys Cynghorau, yr Heddlu, y Bwrdd Iechyd, y Gwasanaeth Tân, y Gwasanaeth Prawf yn cynnig cyngor ynglŷn â sut i gadw'n ddiogel y Nadolig hwn.

darllenwch mwy

Manon George ar drywydd hanes Yncl Da...

19/12/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Yn Rhagfyr 1916 fe ddaeth David Lloyd George o bentref Llanystumdwy yn Brif Weinidog Prydain. Ganrif yn ddiweddarach, y darlithydd Manon George sy’n mynd ar daith bersonol i ddarganfod mwy am ei hen ewythr mewn rhaglen arbennig ar S4C nos yfory.

darllenwch mwy

Llwyfannu Teilwng yw'r Oen yn Theatr ...

19/12/2016
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Bydd Theatr Felinfach yn llwyfannu cynhyrchiad uchelgeisiol o’r sioe eiconig Teilwng yw’r Oen yn Ionawr 2017, a fydd yn cyfuno perfformwyr adnabyddus fel Deiniol Wyn Rees a Non Wyn Williams gyda thîm cynhyrchu cymunedol.

darllenwch mwy

Lansio apêl am ddau gyn-gystadleuydd ...

16/12/2016
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Mae’r Eisteddfod wedi lansio apêl i gael hyd i ddau gyn-gystadleuydd a gymerodd ran yn yr Eisteddfod bedair blynedd yn ôl ym Mro Morgannwg.

darllenwch mwy

Is-ganghellor newydd y Coleg ger y Ll...

16/12/2016
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi mynegi trueni nad yw is-ganghellor newydd Prifysgol Aberystwyth yn siarad Cymraeg ond maent yn croesawu ei bod yn ymrwymo i ddysgu’r Iaith.

darllenwch mwy

Plannu derwen i ddathlu pen-blwydd mu...

16/12/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

I ddathlu pen-blwydd Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn 80 oed, bydd glasbren derwen yn cael ei roi i bob aelod o Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Cymru.

darllenwch mwy