Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 61 cofnodion | Tudalen 3 o 7

Y Prif Weinidog yn lansio cynllun pum...

21/09/2016
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones, wedi amlinellu cynllun pum mlynedd ei lywodraeth trwy addo mwy o swyddi o ansawdd gwell gan gynnwys gwella cysylltiadau led-led Cymru a pharhau gyda chynlluniau buddsoddi ar gyfer dinasoedd Caerdydd, Abertawe a’r Gogledd.

darllenwch mwy

Ffermwyr Ifanc Eryri yn sefydlu mente...

21/09/2016
Categori: Amaethyddiaeth

Mae Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Eryri yn cychwyn ar fenter newydd mewn ymgais i wella cynaladwyedd y mudiad a chymunedau gwledig i'r dyfodol.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch hysbysebu dros argymhe...

21/09/2016
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae yna 80,000 o bobl ifanc wedi cael eu hamddifadu o'r iaith yn y system addysg, yn ôl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, wrth i'r mudiad lansio ymgyrch hysbysebu newydd.

darllenwch mwy

Penodi staff newydd yng Ngwasg Y Lolfa

20/09/2016
Categori: Arian a Busnes, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Gwasg Y Lolfa yn croesawu tri aelod newydd o staff y mis hwn.

darllenwch mwy

10 o fyfyrwyr newydd yn dilyn doethur...

20/09/2016
Categori: Addysg, Iaith

Ers degawd a mwy mae myfyrwyr wedi manteisio ar gyllid gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ddilyn doethuriaeth mewn prifysgolion ledled Cymru ac eleni bydd deg arall yn dechrau ar y daith honno am gyfnod o dair blynedd.

darllenwch mwy

Ysgol Gerdd Prifysgol Bangor yn agor ...

19/09/2016
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Newyddion

Bu Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor yn dathlu ei hagoriad ar ôl gwaith ail-ddatblygu gyda seremoni ar gyfer staff a myfyrwyr.

darllenwch mwy

Cyhoeddi nofel sy'n llawn dirgelion a...

19/09/2016
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae nofel newydd a gyhoeddir yr wythnos hon yn ‘torri tir newydd ym myd y nofel Gymraeg’ yn ôl y llenor Tony Bianchi.

darllenwch mwy

Galw am amserlen glir i adfywio'r Gym...

19/09/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Gyngor Sir Gaerfyrddin i greu cynllun gweithredu ac amserlen glir er mwyn gwneud y Gymraeg yn brif iaith yn y sir unwaith eto.

darllenwch mwy

Galw am ehangu gwasanaeth digidol Rad...

16/09/2016
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu lansiad BBC Radio Cymru Mwy heddiw, gan alw ar i benaethiaid y gorfforaeth sicrhau bod yr arbrawf yn dod yn barhaol ar bob radio digidol.

darllenwch mwy

Penwythnos o hwyl i deuluoedd o Fôn y...

16/09/2016
Categori: Hamdden, Newyddion

Fe fydd Gwersyll yr Urdd yng Nglan-llyn yn cynnig penwythnos o hwyl i deuluoedd o Fôn ar ddiwrnod cenedlaethol dathlu’r Gymraeg ‘Shwmae Su’mae!’, ar Ddydd Sadwrn y 15fed o Hydref 2016.

darllenwch mwy