Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 61 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Trethu tai haf: beth yw'ch barn chi?

30/09/2016
Categori: Iaith, Newyddion

Trethu tai haf: beth yw'ch barn chi?


Abersoch: Mwyafrif o dai'r dref yn dai haf

Mae nifer o awdurdodau lleol yng Nghymru wedi penderfynu codi treth ychwanegol ar ail gartrefi ond mae hynny wedi codi gwrychyn rhai sy'n cadw tai haf yng Nghymru.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn croesawu dileu'r cymw...

30/09/2016
Categori: Addysg, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu y cadarnhad gan Alun Davies y bydd cymwysterau Cymraeg "ail iaith" yn cael eu dileu erbyn 2021.

darllenwch mwy

Agor ysgol Gymraeg newydd Bro Teifi

29/09/2016
Categori: Addysg, Newyddion

Cafodd ysgol Gymraeg newydd Bro Teifi yn Llandysul ei hagor yn swyddogol heddiw gan yr Ysgrifennydd Addysg.

darllenwch mwy

Grŵp byd-enwog yn dychwelyd i Fangor ...

29/09/2016
Categori: Celfyddydau, Hamdden

Bydd y grŵp byd-enwog acapella a dawns Black Umfolosi yn ailymweld â Bangor gyda pherfformiad yn Pontio nos yfory fel rhan o nosweithiau cabaret misol y ganolfan.

darllenwch mwy

Llywodraeth yn ystyried creu corff Cy...

28/09/2016
Categori: Hamdden, Newyddion

Mae Plaid Cymru yn pryderu am gynlluniau i uno sefydliadau megis Cadw ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru trwy greu corff newydd o’r enw ‘Cymru Hanesyddol’.

darllenwch mwy

Hanesion dadlennol hunangofiant Carl ...

28/09/2016
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Carl Clowes yn cyhoeddi ei hunangofiant yr wythnos hon, ac ymhlith cyfres o hanesion dadlennol yw bod Plaid Cymru wedi derbyn £25,000 gan wladwriaeth Libya yn ôl yn yr 1970au.

darllenwch mwy

Haf llwyddiannus i westai yng Nghymru

28/09/2016
Categori: Hamdden, Newyddion

Mae ffigurau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer nifer yr ymwelwyr wnaeth aros mewn llety yng Nghymru yn dangos fod y diwydiant twristiaeth wedi cael haf llwyddiannus arall.

darllenwch mwy

Cyhoeddi Adolygiad Diamond ar ariannu...

27/09/2016
Categori: Addysg

Cyhoeddwyd heddiw adolygiad annibynnol dan arweiniad yr Athro Syr Ian Diamond sy’n anelu i drawsnewid y sustem ariannu myfyrwyr yng Nghymru.

darllenwch mwy

Mudiad Iaith yn cynnal gwylnos o flae...

27/09/2016
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Fe fydd grŵp o ymgyrchwyr yn dechrau gwylnos heno o flaen y Senedd ym Mae Caerdydd er mwyn pwyso am sicrwydd ac amserlen ar gyfer disodli'r cymwysterau Cymraeg Ail Iaith gydag un cymhwyster i bob disgybl.

darllenwch mwy

Galw ar bysgotwyr i ryddhau pob eog

27/09/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi galw ar bysgotwyr i gynorthwyo i warchod stociau pysgod trwy ryddhau pob eog a gaiff ei ddal rhwng rŵan a diwedd y tymor.

darllenwch mwy