Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 32 cofnodion | Tudalen 3 o 4

Astudiaeth newydd yn awgrymu colled e...

09/08/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Mae canfyddiadau dechreuol astudiaeth newydd gan Undeb Amaethwyr Cymru yn awgrymu newidiadau syfrdanol yn nefnydd tir dros y ddwy ganrif ddiwethaf‏ a chwymp mewn tir amaethyddol.

darllenwch mwy

Gŵyl Fwyd 'Môr i’r Tir' yn dychwelyd ...

08/08/2016
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Fe fyddd Gŵyl Fwyd 'Môr i’r Tir' yn dychwelyd i Aberystwyth ddydd Sadwrn yma.

darllenwch mwy

Nei Karadog yn ennill y Gadair

05/08/2016
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Aneirin Karadog o Bontyberem yw enillydd Cadair yr Eisteddfod eleni, ac fe’i anrhydeddwyd mewn seremoni arbennig ar lwyfan y Pafiliwn heddiw.

darllenwch mwy

Rali yn galw am ddileu dysgu'r Gymrae...

05/08/2016
Categori: Addysg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Fe fydd rali yn cael ei gynnal heddiw gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg ar Faes yr Eisteddfod yn Y Fenni yn galw am ddileu dysgu'r Gymraeg fel ail iaith erbyn 2018 a sefydlu un cymhwyster Cymraeg newydd i bob disgybl yn ei le.

darllenwch mwy

Hefin Robinson yn cipio'r Fedal Ddrama

04/08/2016
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Hefin Robinson, sy’n wreiddiol o Gaerfyrddin sy’n derbyn Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau eleni.

darllenwch mwy

Anrhydeddu tîm pêl-droed Cymru

04/08/2016
Categori: Chwaraeon, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Cafodd cyfraniad tîm pêl-droed Cymru i'n diwylliant a'n hiaith yn ystod Ewro 2016 ei anrhydeddu mewn digwyddiad arbennig ar lwyfan y brifŵyl ddoe, wrth is-reolwr Cymru, Osian Roberts a phennaeth cyfathrebu'r Gymdeithas Bêl-droed, Ian Gwyn Hughes gael eu croesawu i lwyfan y Pafiliwn.

darllenwch mwy

Eurig Salisbury yn ennill y Fedal Ryd...

03/08/2016
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Eurig Salisbury sy’n ennill y Fedal Ryddiaith eleni mewn cystadleuaeth a ddenodd bedair ar ddeg o ymgeiswyr.

darllenwch mwy

Uchafbwyntiau a phynciau llosg y Brif...

03/08/2016
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni bellach bron a chyrraedd hanner ffordd gyda sawl pwnc llosg yn hawlio’r sylw hyd yma. Mi rydym am edrych yn ôl ar rai o'r uchafbwyntiau a thestunau trafod y Brifwyl.

darllenwch mwy

Guto Dafydd yn cipio Gwobr Goffa Dani...

02/08/2016
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Guto Dafydd yn wreiddiol o Drefor yw enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni am eleni.

darllenwch mwy

Perfformiad operatig o Wythnos yng Ng...

02/08/2016
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Newyddion

Heddiw fe fydd cyfle i chi glywed detholiad o opera newydd sbon ar Faes yr Eisteddfod sy’n seiliedig ar nofel Islwyn Ffowc Elis, Wythnos yng Nghymru Fydd a ysgrifennwyd yn 1956, union 60 mlynedd yn ôl.

darllenwch mwy