Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 32 cofnodion | Tudalen 2 o 4

Taith Undeb Amaethwyr Cymru yn codi £...

16/08/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Llwyddodd tîm o gerddwyr ar ran Undeb Amaethwyr Cymru i gerdded llwybr Clawdd Offa i gyd a chodi £2000 er budd Sefydliad Prydeinig y Galon Cymru.

darllenwch mwy

Mudiadau iaith yn cydweithio dros Brexit

15/08/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae grwpiau iai­th brodorol o Gymru, ­Cernyw, Gogledd Iwerd­don, Ynys Manaw a’r A­lban wedi cyhoeddi pr­oclamasiwn iaith ar y­ cyd heddiw yn dilyn refferendwm Brexit.

darllenwch mwy

Sylwebaeth Gymraeg yn hollbwysig, yn ...

12/08/2016
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Roedd cael sylwebaeth Gymraeg ar S4C ar gyfer gemau Cymru yn Ewro 2016 yn "hollbwysig" yn ôl un o brif swyddogion Cymdeithas Bêl-droed Cymru.

darllenwch mwy

Gŵyl newydd i ddathlu llenyddiaeth Gy...

12/08/2016
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Hanner can mlynedd ers i Dic Jones ennill y Gadair Genedlaethol gyda’i awdl eiconig ‘Cynhaeaf’, fe gŵyl newydd sbon yn cael ei chynnal i ddathlu llenyddiaeth Gymraeg, straeon, crefft, cerddoriaeth ac amser da.

darllenwch mwy

Trydydd pont dros y Fenai?

11/08/2016
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe all y gwaith o adeiladu pont newydd i gerbydau ar draws y Fenai ddechrau erbyn 2021 gyda Llywodraeth Cymru wedi cyflogi arbenigwyr i edrych ar y syniad o drydydd pont i gysylltu Ynys Môn

darllenwch mwy

Lesley Griffiths yn ymweld â Chanolfa...

11/08/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Fe ymwelodd Ysgrifennydd dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig Lesley Griffiths Ganolfan Bwyd Cymru yn Horeb yng Ngheredigion yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Pontio yn hwb i gyflwyno sioe yng Ngh...

10/08/2016
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae Canolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio, Bangor, yn gweithio gyda Seiriol Davies ac Áine Flanagan Productions i gyflwyno sioe o’r enw How to Win Against History yng Ngŵyl Fringe Caeredin eleni.

darllenwch mwy

Cyhoeddi nofel newydd gan awdures o A...

10/08/2016
Categori: Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyfeillgarwch tri ffrind a chyfrinach farwol sy’n bygwth rheoli eu bywydau am byth yw testun nofel newydd gan awdures o Aberystwyth.

darllenwch mwy

Y prif bleidiau yn cydweithio dros Br...

09/08/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Carwyn Jones a Leanne Wood heddiw wedi cyhoeddi eu bod yn sefydlu pwyllgor cyd-lynnu er mwyn delio’n benodol â materion sy’n codi yn sgil Brexit.

darllenwch mwy

Edrych yn ôl ar 'Steddfod Y Fenni

09/08/2016
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Newyddion

Edrych yn ôl ar 'Steddfod Y Fenni


Llun gan Geraint Brython

Yr oedd yn eisteddfod i’w chofio yn Y Fenni eleni a daeth y torfeydd yn ei miloedd i brydferthwch Sir Fynwy gan fwynhau adloniant o bob math.

darllenwch mwy