Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 4 o 6

Arddangosfa o waith Quentin Blake yn ...

14/07/2016
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Fe fydd arddangosfa Quentin Blake: Inside Stories yn dechrau yn Amgueddfa Caerdydd ddydd Sadwrn yma.

darllenwch mwy

Dadorchuddio portread o'r actor Richa...

14/07/2016
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Cafodd mosäig unigryw o’r actor Richard Burton a wnaed o lechi 500 miliwn mlwydd oed o Gonwy ei ddadorchuddio gan ei ferch, Kate Burton, ym Mhrifysgol Abertawe yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Mwy yn gwylio S4C ar deledu ac ar-lein

13/07/2016
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Roedd mwy o bobl yn gwylio S4C ar deledu ac ar-lein y llynedd nac ers unrhyw amser ers naw mlynedd yn ôl yr Adroddiad Blynyddol y Sianel.

darllenwch mwy

Cyflwyno deiseb yn gwrthwynebu toriad...

13/07/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cyflwynodd ymgyrchwyr iaith ddeiseb i Lywodraeth Cymru yn galw arnynt i adfer gwasanaethau prosiect Twf sy'n hybu defnydd y Gymraeg yn y teulu.

darllenwch mwy

Cymrodoriaeth i dad a merch a seren o...

13/07/2016
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Cafodd seren opera fyd-enwog a thad a merch adnabyddus eu hanrhydeddu gyda Chymrodoriaeth ym Mhrifysgol Bangor heddiw.

darllenwch mwy

Bwrlwm gwyddonol ar Faes yr Eisteddfo...

12/07/2016
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Y Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg ar Faes yr Eisteddfod yn Sir Fynwy yw’r lle i ddod i ddarganfod mwy am bob math o wyddoniaeth a thechnoleg, gyda phwyslais arbennig ar hyrwyddo pynciau STEM drwy gyfrwng y Gymraeg.

darllenwch mwy

Prifysgol Bangor yn anrhydeddu cerflu...

12/07/2016
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Derbyniodd hanesydd a cherflunydd adnabyddus eu cymrodoriaethau er anrhydedd gan Brifysgol Bangor heddiw mewn seremoni raddio.

darllenwch mwy

Cyhoeddi Poeri i Lygaid yr Eliffant

12/07/2016
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cyfrol newydd a gyhoeddir yr wythnos hon gan wasg Y Lolfa yn adrodd hanes y mormoniaid Cymreig yn yr Unol Daleithau.

darllenwch mwy

Recordiau I KA CHING yn bum mlwydd oed

11/07/2016
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae label recordiau I KA CHING yn dathlu ei ben-blwydd yn bum mlwydd oed. A pha ben-blwydd sy’n gyflawn heb anrheg neu barti?

darllenwch mwy

Prif Weithredwr Cyngor Gofal Cymru yn...

11/07/2016
Categori: Addysg, Newyddion

Cafodd Rhian Huws-Williams, Prif Weithredwr Cyngor Gofal Cymru ei derbyn fel Cymrawd er Anrhydedd am ei gwasanaeth i waith Cymdeithasol, gan Brifysgol Bangor.

darllenwch mwy