Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 3 o 6

Dagrau tost yn cofio trychineb Aber-fan

19/07/2016
Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd y cyn-archdderwydd Christine James a Wyn James ei gwr yn lansio cyfrol o gerddi yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Fenni eleni i gofio hanner canmlwyddiant Aber-fan.

darllenwch mwy

Dechrau dathlu hanner canmlwyddiant G...

19/07/2016
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r dathliadau i nodi hanner canmlwyddiant sefydlu gwasg Y Lolfa wedi dechrau gyda chyhoeddi calendr arbennig o hen bosteri.

darllenwch mwy

Arddangosfa yn dangos posteri rheilff...

19/07/2016
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe yn lansio arddangosfa newydd dros yr haf yn rhoi sylw i rai o’r posteri rheilffyrdd mwyaf deniadol a phoblogaidd o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

darllenwch mwy

Y Ffermwyr Ifanc yn cystadlu yn y Sio...

18/07/2016
Categori: Newyddion

Teithiodd aelodau Clybiau Ffermwyr Ifanc o bob rhan i gymryd rhan mewn cystadlaethau ar ddiwrnod cyntaf y sioe o dan thema ‘Trwy’r Degawdau’ yn Sioe Frenhinol Cymru 2016.

darllenwch mwy

Lledaeniad clefyd coed yn lleihau

18/07/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae lluniau o’r awyr o goedwigoedd a choedydd o amgylch Cymru yn dangos bod lledeaniad clefyd sy'n lladd coed llarwydd yn lleihau.

darllenwch mwy

Lansio nofel am lofruddiaeth yn Nant ...

18/07/2016
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Lleolir nofel dditectif wreiddiol am ddirgelwch llofruddiaeth a gyhoeddir yr wythnos hon mewn un o leoliadau mwyaf eiconig Cymru, Nant Gwrtheyrn.

darllenwch mwy

Deiseb yn denu dros 1,000 o enwau

15/07/2016
Categori: Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae deiseb sy’n galw am wrthod unrhyw gais gan y teulu brenhinol i gynnal derbyniad ar gyfer tim pêl-droed Cymru wedi denu dros 1000 o enwau.

darllenwch mwy

Holl hynt a helynt y Sioe Fawr ar S4C

15/07/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Fe fydd S4C yn darlledu holl hynt a helynt y Sioe Fawr yn Llanelwedd eleni gan ddarlledu gydol y dydd o’r maes ar y teledu ac ar-lein.

darllenwch mwy

Menter Caerdydd yn cyfrannu 1.9 miliw...

15/07/2016
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyfrannodd Menter Caerdydd werth economaidd o £1.9 miliwn i’r brifddinas yn 2014, yn ôl adroddiad.

darllenwch mwy

Pentref Trawsfynydd yn gartref i ffla...

14/07/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae pentref Trawsfynydd yng Ngwynedd yn croesawu ei fflach-amgueddfa gyntaf dros yr haf ac yn gwahodd y cyhoedd i hel atgofion.

darllenwch mwy