Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 2 o 6

Mwynhau gwyliau'r haf gyda Na, Nel!

25/07/2016
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r awdures Meleri Wyn James wedi cyhoeddi llyfr newydd yn y gyfres wreiddiol i blant, Na, Nel!, i gydfynd â thymor gwyliau’r haf.

darllenwch mwy

Dysgwyr o bob cwr o'r byd yn Nhresaith

25/07/2016
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae llond llaw o ddysgwyr o bob cwr o’r byd wedi heidio i Dresaith yng Ngheredigion yr wythnos hon er mwyn treulio’r wythnos mewn Bŵtcamp sy’n gweithredu’n gyfan gwbl yn y Gymraeg.

darllenwch mwy

Lansio dwy gyfrol i blant sy'n gwirio...

25/07/2016
Categori: Chwaraeon, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Yn dilyn llwyddiant anhygoel tîm pêl-droed Cymru yng nghystadleuaeth Ewro 2016, mae Gwasg Gomer yn cyhoeddi dwy gyfrol i fechgyn a merched rhwng wyth ac unarddeg oed sy'n gwirioni ar bêl-droed.

darllenwch mwy

Y diwydiant ymwelwyr yn barod am haf ...

22/07/2016
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith, Ken Skates, ymhlith y cyntaf i weld gweithgaredd newydd fydd yn ychwanegu at yr hyn y mae Cymru’n ei gynnig ym mlwyddyn Antur 2016.

darllenwch mwy

Y Bwthyn yn dod i'r brig fel Llyfr y ...

22/07/2016
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru mai Y Bwthyn gan Caryl Lewis yw prif enillydd Cymraeg Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2016.

darllenwch mwy

Cyhoeddi ysgrifau athronydd o Gymro

21/07/2016
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddir y bumed gyfrol yn y gyfres Astudiaethau Athronyddol gan Wasg Y Lolfa yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Colli J.O. Roberts

21/07/2016
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Bu farw’r actor adnabyddus, J.O. Roberts ddoe, yn 84 oed.

darllenwch mwy

Cyflwyno tlws Sbardun i'r Eisteddfod

20/07/2016
Categori: Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Gydag ychydig dros wythnos yn unig i fynd tan Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau, mae trefnwyr yr ŵyl wedi derbyn tlws arbennig a fydd yn cael ei gyflwyno fel gwobr eleni.

darllenwch mwy

Cynyddu defnydd o'r Gymraeg mewn chwa...

20/07/2016
Categori: Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Heddiw bydd Comisiynydd y Gymraeg yn cynnal sesiwn drafod ar faes y Sioe Fawr i drafod sut i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg mewn chwaraeon.

darllenwch mwy

John ac Alun yn rhyddhau albwm newydd

20/07/2016
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae’r ddeuawd can gwlad poblogaidd John ac Alun yn rhyddhau albwm newydd am y tro cyntaf ers deng mlynedd ac mae’r cynnyrch diweddaraf hir-ddisgwyliedig yn pwyso llai ar swn canu gwlad, yn ôl y ddau.

darllenwch mwy