Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 64 cofnodion | Tudalen 4 o 7

Comisiynydd yn croesawu argymhellion ...

16/06/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi croesawu adroddiad gan y Pwyllgor Dethol Materion Cymreig heddiw am bwysigrwydd darlledu i’r iaith Gymraeg ac am fuddsoddi ymhellach yn y maes.

darllenwch mwy

Cloddio am gelfyddyd craig a thirwedd...

16/06/2016
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd bedd cyntedd Neolithig Bryn Celli Ddu, ar Ynys Môn, yn cynnal cloddiad archeolegol cyhoeddus pythefnos o hyd, gan arwain at ddiwrnod agored rhad ac am ddim ddydd Sadwrn yma.

darllenwch mwy

Paratoad yn dod i fwcwl cyn Gŵyl Cyho...

16/06/2016
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth

Gyda dim ond ychydig dan wythnos a hanner i fynd tan Ŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Sir Fôn, mae’r paratoadau bron a dod i fwcwl.

darllenwch mwy

Ar drothwy gêm y ganrif yn Lens

15/06/2016
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Fe fydd y genedl ar bigau’r drain am 2 brynhawn fory wrth i'r mater bach o Gymru'n gwynebu Lloegr yn Grwp B yn rowndiau terfynol Pencampwriaeth Ewrop yn Ffrainc.

darllenwch mwy

Cyflwyno cadair a choron Prifwyl Sir ...

15/06/2016
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyflwynwyd Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau i Bwyllgor Gwaith y Brifwyl mewn seremoni arbennig yn Nhrefynwy neithiwr.

darllenwch mwy

Comisiynu map ar gyfer Caerdydd Roald...

15/06/2016
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Fel rhan o ddathliadau Roald Dahl 100 Cymru, mae Llenyddiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru wedi comisiynu map sy’n dangos Caerdydd Roald Dahl.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth i ddylunio gwobr...

14/06/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Celfyddydau, Newyddion

Cafodd cystadleuaeth ei lansio i ddylunio gwobrau gwlân ar gyfer seremoni wobrwyo i wyl ffilm ieuenctid rhyngwladol.

darllenwch mwy

Gadael Ewrop yn bryder i Fudiad Dyfod...

14/06/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith yn pryderu am yr effaith y gallasai pleidlais dros adael y Gymuned Ewropeaidd ei chael ar y Gymraeg.

darllenwch mwy

Cam ymlaen at sefydlu Canolfan Ragori...

14/06/2016
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae cynlluniau i sefydlu rhaglen benodol i hyfforddi milfeddygon rhwng Prifysgol Aberystwyth a'r Coleg Meddygol Brenhinol gam yn nes heddiw, yn dilyn cyhoeddiad gan Lesley Griffiths, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig.

darllenwch mwy

Darganfyddiad Tîm o Gymru yn yr Antar...

13/06/2016
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae tîm ymchwil rhyngwladol dan arweiniad academyddion o Brifysgolion Aberystwyth ac Abertawe yn cyhoeddi ymchwil arwyddocaol sy'n rhoi goleuni newydd ar un o ffenomenau naturiol mwyaf y byd.

darllenwch mwy