Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 64 cofnodion | Tudalen 3 o 7

Cofio’r milwyr a gollwyd ym Mrwydr Co...

22/06/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

I nodi canrif ers Brwydr Coed Mametz yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, bydd gwasanaeth a Gardd Goffa’r Rhyfel Mawr yn cael ei agor yng Nghaernarfon fis Gorffennaf i dalu teyrnged i’r 4,000 o Gymry a gollwyd neu anafwyd yn ystod y frwydr.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth wedi cynnal cyn...

22/06/2016
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi trefnu’r gynhadledd academaidd gyntaf o’i bath ym Mhrydain ar reslo proffesiynol.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch MWD

21/06/2016
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Mudiad Meithrin yn lansio ymgyrch godi arian newydd sbon o’r enw MWDI40 sy’n gosod her i rannu eu wynebau mwd gyda ni trwy’r gwefannau cymdeithasol gan ddefnyddio #Mwdiad, fel modd i godi arian i'r Mudiad a dathlu Diwrnod Cenedlaethol Mwd.

darllenwch mwy

Lansio ail nofel Sion Hughes

21/06/2016
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd nofel newydd sy’n cael ei lansio yr wythnos hon yn herio ystrydeb sydd yn ymddangos mewn nofelau hanesyddol am yr ail ryfel byd.

darllenwch mwy

Cymru yn wynebu Rwsia mewn gêm dynged...

21/06/2016
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Bron i 13 mlynedd yn ol, fe chwalodd Rwsia obeithion cewri fel Craig Bellamy, John Hartson a Ryan Giggs yng Nghaerdydd, o gyrraedd pencampwriaeth Ewrop ym Mhortiwgal.

darllenwch mwy

Cymru ac Ewro 2016: Mynd a'r maen i’r...

20/06/2016
Categori: Chwaraeon, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Mae darn o dywodfaen o greigiau Bae Ceredigion wedi’i ddewis gan Athro o Brifysgol Aberystwyth i gynrychioli Cymru mewn arddangosfa Ewro 2016 arbennig o beli-troed carreg yn Awstria.

darllenwch mwy

Mudiadau Iaith yn cefnogi aros yn yr ...

20/06/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae cynghrair o fudiadau iaith ym Mhrydain ac Iwerddon wedi rhyddhau llythyr ar y cyd heddiw sy’n cefnogi’r ymgyrch i aros yn yr Undeb Ewropeaidd, gan bwysleisio’r manteision diwylliannol ac economaidd.

darllenwch mwy

Arddangosfa yn rhoi cip ar fyd rhyfed...

17/06/2016
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Dewch i ddarganfod byd rhyfeddol mwydod yr haf hwn yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, gyda’n harddangosfa newydd i’r teulu – Mwydod! sy’n agor ar ddydd Sadwrn 18 Mehefin tan 30 Medi 2017.

darllenwch mwy

Gŵyl yn amlygu'r cysylltiadau rhwng I...

17/06/2016
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Gŵyl flynyddol Gregynog wedi dechrau sy’n canolbwyntio’n arbennig ar y cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon.

darllenwch mwy

Ymestyn cynllun Iplayer ar S4C am bum...

17/06/2016
Categori: Hamdden, Newyddion

Cyhoeddodd S4C fod y cynllun Iplayer yn cael ei ymestyn am bum mlynedd arall, tan fis Mawrth 2022, oherwydd llwyddiant y cyfnod peilot cychwynnol, gyda chymeradwyaeth Ymddiriedolaeth y BBC.

darllenwch mwy