Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 64 cofnodion | Tudalen 2 o 7

Gemau Cymru bump wythnos union cyn ge...

27/06/2016
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Union bum wythnos cyn i’r Gemau Olympaidd gychwyn yn Rio, bydd Cymru yn cynnal eu fersiwn eu hunain o’r digwyddiad aml-chwaraeon yng Nghaerdydd.

darllenwch mwy

Cymru'n wynebu Gwlad Belg

27/06/2016
Categori: Chwaraeon, Iaith, Newyddion

Fe fydd Cymru yn wynebu Gwlad Belg nos Wener yn yr rowndiau wyth olaf Pencampwriaeth Ewrop ac mae’r freuddwyd yn parhau.

darllenwch mwy

Cynnal Ail Ras yr Iaith drwy Gymru

24/06/2016
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cynhelir ail Ras yr Iaith rhwng 6 a 8 Gorffennaf 2016 lle bydd pobl Cymru yn rhedeg drwy 25 tref a phentref rhwng Bangor a Llandeilo, o’r Gogledd i’r De, gan uno’n gwlad gyda Baton yr Iaith.

darllenwch mwy

Edrych ymlaen at y gêm fawr ym Mharis

24/06/2016
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae Rheolwr Cymru, Chris Coleman wedi mynnu fod y gêm fawr fory yn ddbynnol ar pa mor dda fydd un o’r ddau dîm yn gallu cymryd y pwysau.

darllenwch mwy

Cymru'n dewis gadael yr Undeb Ewropeaidd

24/06/2016
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Iaith, Iechyd, Newyddion

Fe bleidleisiodd 52.5% o etholwyr Cymru i adael gyda 47.5% yn Refferendwm aelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd, gyda Gwynedd, Sir Fynwy, Caerdydd a Bro Morgannwg yn unig yn dewis aros o fewn yr Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Ymweliad 1926 Cynghrair y Cenhedloedd...

23/06/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae arddangosfa arbennig yn cael ei chynnal yn Llyfrgell Hugh Owen Prifysgol Aberystwyth i goffáu ymweliad Ffederasiwn Rhyngwladol Cymdeithasau Cynghrair y Cenhedloedd â'r dre union 90 mlynedd yn ôl.

darllenwch mwy

Ffigurau newydd yn dangos llwyddiant ...

23/06/2016
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae ffigurau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw yn dangos bod nifer yr ymwelwyr dros nos i Gymru o Brydain wedi parhau i godi yn ystod dechrau 2016.

darllenwch mwy

Cymru'n pleidleisio

23/06/2016
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae canolfannau pleidleisio led-led Cymru wedi agor ers ben bore i’r refferendwm ar aelodaeth y Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Buddugoliaeth ysgubol yn erbyn Rwsia

23/06/2016
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fe ddeffrodd llawer yn teimlo mai breuddwyd oedd neithiwr. Ond na nid breuddwyd mohoni, roedd y cyfan yn wir. Cafodd Rwsia fawr ei ysgubo o’r neilltu gan dîm Cymru a oedd ar ei gorau.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth yn dathlu blwydd...

22/06/2016
Categori: Hamdden, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn lansio cystadleuaeth i ddathlu Blwyddyn Chwedlau 2017.

darllenwch mwy