Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Cymryd her fawr i godi arian i elusen...

01/06/2016
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae mam o Gaerfyrddin wedi cymryd ei her fwyaf eto i godi arian i elusen cancr, sydd wedi cynorthwyo ei merch i wella o glefyd lewcemia ers pan oedd hi’n 3 oed.

darllenwch mwy

O'r 'Steddfod i Syria

31/05/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Ar y cyd â One Nation, bydd ymgyrch Pobl i Bobl yn anfon cynhwysydd 40 troedfedd yn llawn bwyd a chyflenwadau meddygol yn bennaf i liniaru’r dioddefaint yn Syria.

darllenwch mwy

Merch o'r Hen Golwyn yn ennill Tlws y...

31/05/2016
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Enillydd Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Sir y Fflint 2016 oedd Megan Elias o Hen Golwyn, Sir Conwy. Mae Megan yn fyfyrwraig ail flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor yn astudio’r Gymraeg.

darllenwch mwy

'Steddfod yr Urdd yn cyhoeddi partner...

27/05/2016
Categori: Arian a Busnes, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Cyhoeddodd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd heddiw bartneriaeth newydd gyda’r gwneuthurwyr awyrennau llwyddiannus, Airbus.

darllenwch mwy

Y Gwyll ar deledu'r Unol Daleithau

27/05/2016
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd y ddrama drosedd lwyddiannus Y Gwyll/Hinterland i'w gweld yn fuan yn yr Unol Daleithau ar deledu cyhoeddus. Mae’r dosbarthwr rhyngwladol all3media International wedi gwerthu'r gyfres gyntaf i American Public Television (APT).

darllenwch mwy

Gwobrwyo chwaraewr rygbi addawol

27/05/2016
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae Prifysgol Bangor wedi dyfarnu ei Gwobr Goffa Llew Rees flynyddol i un o chwaraewyr rygbi addawol Cymru.

darllenwch mwy

Prifysgol Abertawe’n cefnogi pabell G...

26/05/2016
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Bydd arbrofion DNA, gwersi ar sut i arwyddo cytgan Hei, Mistar Urdd trwy gyfrwng Iaith Arwyddo Brydeinig, a sioeau nitrogen hylifol ymhlith rhai o’r gweithgareddau fydd yn cael eu cynnal ym mhabell y GwyddonLe, a noddir gan Brifysgol Abertawe unwaith eto eleni.

darllenwch mwy

James Richards yn cynrychioli Cymru y...

26/05/2016
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Cyhoeddodd Cyngor Celfyddydau Cymru mai’r artist James Richards fydd yn cynrychioli Cymru yn Arddangosfa Gelf Ryngwladol Biennale Fenis rhwng 13 Mai a 26 Tachwedd 2017.

darllenwch mwy

Lansio comic cyntaf yn y Gymraeg ers ...

26/05/2016
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Bydd comic newydd sbon Mellten yn cael ei lansio yn Eisteddfod yr Urdd yn Sir y Fflint yng nghwmni’r golygydd a’r cartwnydd Huw Aaron.

darllenwch mwy

Academyddion yn mynd â thoriadau S4C ...

25/05/2016
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Gall toriadau i gyllideb S4C ddiystyru hawliau plant, yn ôl dau ddarlithydd y Gyfraith ym Mhrifysgol Bangor.

darllenwch mwy