Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 4 o 6

Dychmygu Dinas o Gymru i Wcráin

14/04/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mewn cyfrol newydd a gyhoeddir gan Wasg Y Lolfa, mae’r awdur Colin Thomas yn olrhain hanes un dref yn yr Wcráin sydd a chysylltiadau clos gyda Chymru.

darllenwch mwy

Cyngerdd yn y brifwyl i gofio canrif ...

14/04/2016
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Bydd y brodyr Aled a Dafydd Hughes, o fand adnabyddus Cowbois Rhos Botwnnog yn arwain tîm creadigol a fydd yn gyfrifol am gyngerdd agoriadol y Brifwyl yn Ynys Môn y flwyddyn nesaf, a fydd yn cofio canrif ers marwolaeth y bardd Hedd Wyn.

darllenwch mwy

Colli Gwyn Thomas

14/04/2016
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Bu farw un o hoelion wyth y genedl, y llenor, yr ysgolhaig a’r bardd Gwyn Thomas o Flaenau Ffestiniog, yn 79 oed.

darllenwch mwy

Cynhadledd Treftadaeth Byd yn dod i G...

13/04/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Fe fydd Cymru yn croesawu cynhadledd Treftadaeth y Byd Gwledydd Prydain yr hydref hwn.

darllenwch mwy

Gwarchod annibyniaeth S4C yn allweddo...

13/04/2016
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith

Mae gwarchod annibyniaeth S4C yn allweddol i ddyfodol darlledu Cymraeg, ac mae angen ystyriaeth ofalus er mwyn sicrhau bod hynny’n cael ei gyflawni yn ôl Prif Weithredwr y sianel, Ian Jones.

darllenwch mwy

Lansio arddangosfa wedi'i hysbrydoli ...

13/04/2016
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Cafodd arddangosfa ei lansio heddiw yn Amgueddfa’r Glannau yn Abertawe wedi’i hysbrydoli gan gymeriadau yr awdur straeon plant Roald Dahl.

darllenwch mwy

Lansio prosiect yn holi barn pobl ifanc

12/04/2016
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Cafodd prosiect ei lansio gan S4C yr wythnos hon sy’n mynd ati i holi barn pobl ifanc am bynciau amrywiol ar y cyd gyda gwledydd eraill yn Ewrop.

darllenwch mwy

Plant yn creu celf gyda phobl sy'n by...

12/04/2016
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Bydd cyfle i blant ysgol o Sir Ddinbych weithio ochr yn ochr â grŵp celf ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia i greu darn o gelf ar raddfa fawr.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol yn adrodd hanes deg c...

12/04/2016
Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cyfrol newydd a gyhoeddir gan Wasg Y Lolfa yr wythnos hon yn dod a rhai o straeon a chwedlau fwyaf adnabyddus Cymru ynghyd.

darllenwch mwy

Noson i ddathlu Theatr Gwynedd

11/04/2016
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Fel rhan o ddathliadau tymor agoriadol Canolfan Pontio ym Mangor, bydd cyngerdd arbennig yn cael ei chynnal ar ddiwedd y mis i ddathlu gwaddol Theatr Gwynedd.

darllenwch mwy