Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 2 o 6

Arbenigwyr yn cyfarfod i drafod arfor...

26/04/2016
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd arbenigwyr arfordirol o bob cwr o Brydain yn cwrdd yn Llandudno ddydd Iau yma ar gyfer Cynhadledd Arfordirol Cymru 2016, a drefnwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

darllenwch mwy

Cofio ac ysbrydoli merched Cymru

26/04/2016
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Ceir cofio cyfraniad a phortreadu dynoliaeth merched yn hanes Cymru yr wythnos hon mewn digwyddiad arbennig.

darllenwch mwy

Galw am gefnogaeth i'r Gernyweg

25/04/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi beirniadu penderfyniad Llywodraeth San Steffan i dorri cyllid i chwaer iaith y Gymraeg, y Gernyweg yn gyfan gwbl.

darllenwch mwy

Cyhoeddi arian i greu llwybr seiclo y...

25/04/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi derbyn dros hanner miliwn gan Lywodraeth Cymru tuag at greu llwybr seiclo newydd trwy brydferthwch Dyffryn Tywi.

darllenwch mwy

Colli cyfle i wneud y Gymraeg yn iait...

25/04/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae polisi iaith newydd arfaethedig gan gyngor Ynys Môn yn peryglu defnydd o'r Gymraeg, yn ôl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

darllenwch mwy

Pwyso a mesur effaith polisiau'r plei...

22/04/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cyhoeddi marciau ar gyfer maniffestos chwe phlaid sy'n sefyll yn etholiadau'r Cynulliad o ran yr effaith y byddai'r cynigion yn eu cael ar y Gymraeg.

darllenwch mwy

Dyddiad cau yn agosau i gystadlaethau...

22/04/2016
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Cwta wythnos sydd i fynd cyn y dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau llwyfan Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau, a dyma’r cyfle olaf i annog unigolion, grwpiau, partïon, bandiau a chorau i gofrestru i gymryd rhan.

darllenwch mwy

Sefydliad amgylcheddol yn galw am dac...

22/04/2016
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae’r elusen WWF Cymru yn galw am ymrwymiad gan Lywodraeth nesaf Cymru i daclo newid hinsawdd.

darllenwch mwy

Theatr Maldwyn yn perfformio'r ddrama...

21/04/2016
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Bydd Theatr Felinfach yn croesawu Ysgol Theatr Maldwyn ar ddydd Sadwrn Mai 7 i berfformio MELA, drama gerdd am bobl ifanc, eu pryderon a'u gobeithion, a'r ffordd y mae pobl mewn oed yn 'Mela' yn eu bywydau.

darllenwch mwy

Clawr Cymraeg i gêm electronig UEFA E...

21/04/2016
Categori: Chwaraeon, Iaith, Newyddion

Mae cwmni gemau adnabyddus wedi creu clawr Cymraeg ar gyfer gêm swyddogol electronig Pencampwriaethau UEFA Euro 2016 yn Ffrainc.

darllenwch mwy