Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Lansio gwefan i bleidleiswyr cyn etho...

29/04/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae gwefan newydd wedi'i lansio sy'n mynd ati i roi syniad dros ba blaid wleidyddol sy’n cyd-fynd orau â’ch safbwyntiau cyn etholiadau Cymru.

darllenwch mwy

Cyngerdd yn cofio Merêd a chyhoeddi l...

29/04/2016
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Caiff cyngerdd arbennig ei gynnal y penwythnos hon er mwyn cofio’r diweddar Dr Meredydd Evans fu farw llynedd.

darllenwch mwy

Gŵyl yn dathlu gwaith cawr y Sgrin fawr

28/04/2016
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd sinema Canolfan Pontio ym mis Mai yn cynnal gŵyl o ffilmiau i ddathlu gwaith un o gewri oesol y sgrin fawr, Andrei Tarkovsky.

darllenwch mwy

Cyhoeddi gwaith Roald Dahl yn y Gymraeg

28/04/2016
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae addasiadau newydd o ddwy gyfrol gan Roald Dahl bellach ar gael i gyd-fynd â dathliadau canmlwyddiant geni Roald Dahl eleni.

darllenwch mwy

Y Ffermwyr Ifanc yn cystadlu yn Sir F...

28/04/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Daeth dros 500 o gystadleuwyr i ddiwrnod gwaith maes Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn Sir Fynwy dros y penwythnos.

darllenwch mwy

Galw gwirfoddolwyr i Yr Hen Lyfrgell

27/04/2016
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth

Mae canolfan Gymraeg newydd Caerdydd, Yr Hen Lyfrgell, yn chwilio am bobl frwdfrydig i wirfoddoli.

darllenwch mwy

Tu ôl i dwyll Iolo Morganwg

27/04/2016
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Twyll Iolo Morganwg a’i ymgais i gymodi yw pwnc nofel newydd sydd eisoes wedi cael canmoliaeth uchel.

darllenwch mwy

Dadl y pleidiau yn fyw heno

27/04/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd arweinwyr y prif bleidiau gwleidyddol yng Nghymru yn mynd benben mewn dadl fyw heno,gyda ychydig dros wythnos cyn etholiad y Cynulliad.

darllenwch mwy

Arddangos llawysgrifau gweithio Dylan...

27/04/2016
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae llawysgrifau gweithio cerddi Dylan Thomas, sy'n taflu goleuni ar brosesau gweithio'r bardd, wedi cael eu prynu gan Brifysgol Abertawe a chânt eu harddangos i'r cyhoedd am y tro cyntaf ar Ddiwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas ar Fai 14.

darllenwch mwy

Ysgolion academi yn gamgymeriad, medd...

26/04/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae llefarydd addysg Plaid Cymru Simon Thomas wedi rhybuddio fod cynllun y Ceidwadwyr i gyllido ysgolion yng Nghymru fel academïau yn gamgymeriad.

darllenwch mwy