Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Arbenigwr yn siarad am gronni'r llanw...

31/03/2016
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Mae gan gwmni egni o ogledd Cymru gynlluniau dadleuol i gronni’r llanw ar arfordir y gogledd ac fe fydd un o’i harbenigwyr yn siarad am y pwnc mewn cynhadledd yr wythnos nesaf.

darllenwch mwy

Môn, Cymru a’r Bêl - Stori Osian Roberts

31/03/2016
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Bydd Gwasg Y Lolfa yn lansio hunangofiant is-reolwr tîm pêl-droed Cymru Osian Roberts nos Wener yma, ym Modffordd yn Ynys Mon.

darllenwch mwy

Angen i Lywodraeth Cymru achub y diwy...

30/03/2016
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Leanne Wood wedi herio Llywodraeth Cymru i ddangos uchelgais a gweithredu i leihau'r effaith niweidiol yn sgil penderfyniad Cwmni Tata i werthu ei gweithfeydd dur ym Mhrydain.

darllenwch mwy

Cyhoeddi Hunangofiant Now Gwynys

30/03/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r cenedlaetholwr a’r gwleidydd amlwg Owain Williams yn datgelu’r cyfan am ei ran yn y bomio yng Nghwm Celyn, yn ei hunangofiant newydd sy’n cael ei gyhoeddi gan Wasg Y Lolfa.

darllenwch mwy

Ar drywydd Evan Jones a'r Cherokee

30/03/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mewn cyfres o dair rhaglen ar S4C, bydd yr Athro Jerry Hunter yn teithio i America i olrhain hanes y Cymro Evan Jones ac i ddysgu mwy am y gymuned Cherokee heddiw. Mae Evan Jones a'r Cherokee yn dechrau ar S4C nos Fercher, 23 Mawrth.

darllenwch mwy

Codi ymwybyddiaeth dros alergedd bwyd

29/03/2016
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Asiantaeth Safonau bwyd yn chwilio am siaradwyr Cymraeg a fyddai’n fodlon siarad am eu profiad o fyw gydag alergedd bwyd er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r pwnc.

darllenwch mwy

Angen fframwaith gadarn i asesu'r Gym...

29/03/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae angen creu fframwaith cadarn a safonol er mwyn asesu’r effaith ar y Gymraeg yn y maes cynllunio, yn ol mudiad Dyfodol i’r Iaith.

darllenwch mwy

Cydnabod hawl pobl i wersi nofio yn G...

29/03/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu'r ffaith fod awdurdodau lleol bellach yn gorfod cydnabod hawl pobl i wersi nofio a chyrsiau eraill yn Gymraeg, wrth i reoliadau newydd ddod i rym.

darllenwch mwy

Lansio geiriadur Cymraeg newydd

24/03/2016
Categori: Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd geiriadur Cymraeg newydd sbon gan Wasg Gomer yn cael ei lansio heno.

darllenwch mwy

Eryri yn barod am y Pasg

24/03/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Wrth i ragolygon y tywydd ddarogan tywydd cyfnewidiol dros y Pasg, mae Parc Cenedlaethol Eryri yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr o bedwar ban byd dros yr wythnosau nesaf.

darllenwch mwy