Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 1 o 6

A ddylai Dydd Gŵyl Dewi fod yn Ŵyl y ...

29/02/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae’n ddydd Gŵyl Dewi yfory ac yn ddiwrnod cenedlaethol i genedl y Cymry. Ond mae yna drafodaeth hir wedi bod ynghylch neilltuo diwrnod ein nawddsant yn ŵyl y banc. Ydych chi’n cytuno?

darllenwch mwy

Lansio cyfrol sy'n pontio rhwng bwyd ...

29/02/2016
Categori: Bwyd, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r arbenigwyr gwin o Gymry Dylan a Llinos Rowlands yn brysur baratoi at lansiad eu cyfrol newydd, Rarebit and Rioja, fydd yn cael ei gynnal ar ddydd Gwyl Dewi eleni yn eu siop a’u caffi Gwin Dylanwad Wine yn Nolgellau.

darllenwch mwy

Gŵyl yn hyrwyddo cydraddoldeb i ferched

26/02/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn uno gyda Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru i gyflwyno gŵyl WOW sy'n anelu i sicrhau cydraddoldeb i ferched.

darllenwch mwy

Dathlu gwaith a bywyd ffotograffydd b...

26/02/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd rhaglen ddogfen yn cael ei darlledu nos Sul ar S4C yn dathlu gwaith a bywyd y ffotograffydd byd-enwog, y diweddar Philip Jones Griffiths.

darllenwch mwy

Lansio prosiect Menywod Cymru

26/02/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mewn digwyddiad arbennig ym Mhrifysgol Abertawe nos Fercher diwethaf, fe lansiodd Academi Hywel Teifi brosiect Menywod Cymru, ar y cyd â chyfres newydd Mamwlad ar S4C.

darllenwch mwy

Paratoi i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi

25/02/2016
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae nifer o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ar hyd a lled Cymru i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni dros yr wythnos i ddod.

darllenwch mwy

Lansiad canolfan Gymraeg yn y brifddinas

25/02/2016
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Cynhaliwyd agoriad swyddogol Yr Hen Lyfrgell gan y Prif Weinidog Carwyn Jones a pharti lansio'r ganolfan heddiw.

darllenwch mwy

Cynllun newydd i ddatblygu talentau r...

25/02/2016
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Gallai chwaraewyr rygbi ifanc talentog wireddu eu breuddwyd o chwarae dros Gymru diolch i bartneriaeth newydd rhwng Prifysgol Bangor a Rygbi Gogledd Cymru.

darllenwch mwy

Lowri Morgan yn annog pobl i fentro i...

24/02/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd Llysgennad y Flwyddyn Antur, Lowri Morgan, yn ymuno â Chyfoeth Naturiol Cymru, Chwaraeon Cymru a Chroeso Cymru mewn cynhadledd i ystyried sut i ysbrydoli mwy o bobl i fentro i'r awyr agored.

darllenwch mwy

Cyfieithu labeli meddyginiaeth presgr...

24/02/2016
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Mae tîm sy’n cynnwys arbenigwyr iaith a fferyllwyr ym Mhrifysgol Bangor a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn y Gogledd wedi cymryd y camau cyntaf drwy gyfieithu 30 canllaw rhybuddiol i’r Gymraeg sydd ar feddyginiaeth presgripsiwn.

darllenwch mwy