Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 52 cofnodion | Tudalen 3 o 6

Ffordd newydd yn cael ei hagor yn swy...

15/12/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Cafodd ffordd gyswllt yr A486 yng Ngheredigion ei agor yn swyddogol gan Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates heddiw.

darllenwch mwy

Croeso i dref Siwmper sy'n dathlu elu...

15/12/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Heddiw, mae Aberteifi yng Ngheredigion yn newid ei henw yn swyddogol i Siwmper - er mwyn dathlu Diwrnod Siwmper Nadolig blynyddol elusen Achub y Plant, a gynhelir ar ddydd Gwener 16eg o Ragfyr.

darllenwch mwy

Cydweithio i wella'r amgylchedd mewn ...

14/12/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Bydd trigolion stad o dai yn Llanegryn yng Ngwynedd yn gweld cryn dipyn o newid o flaen eu tai yn ystod y misoedd nesaf, wrth i’r amgylchedd gyfagos gael ei wella er budd edrychiad y pentref ac i hwyluso bywyd gwyllt.

darllenwch mwy

Ail-enwi'r Cynulliad, ydych chi'n cyt...

14/12/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn holi pobl am ei cynlluniau i roi enw newydd i'r Cynulliad i adlewyrchu ei rôl a’r cynnydd yn ei gyfrifoldebau. Ydych chi’n cytuno y dylid ail enwi’r Cynulliad?

darllenwch mwy

Cyhoeddi'r olaf yng nghyfres Am Dro R...

14/12/2016
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd yr olaf yng nghyfres boblogaidd Rwdlan ‘Cyfres am Dro’ yn cael ei gyhoeddi yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Myfyrwyr yn cynhyrchu ffilmiau byr yn...

13/12/2016
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wedi creu casgliad o 19 o ffilmiau byr yn dogfennu agweddau gwahanol o fywyd yng Ngeredigion.

darllenwch mwy

Apêl arbennig gan y Prif Weinidog dro...

13/12/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi rhoi ei gefnogaeth i apêl arbennig heddiw gan y Bwyllgor Argyfwng Trychinebau i helpu pobl sy’n wynebu newyn yn Yemen.

darllenwch mwy

A fydd yna Nadolig gwyn?

13/12/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae arbenigwr o Brifysgol Bangor yn dadlau y bydd y tebygolrwydd o gael Nadolig gwyn yn uwch eleni gan fod y jetlif o fôr yr Iwerydd yn dilyn llwybr mwy troellog na’r arfer, sy’n debyg o gyffroi plant a phobl sy'n gwirioni efo'r Nadolig ar hyd a lled Cymru.

darllenwch mwy

Chwilio am enwebiadau i Orsedd y Beirdd

12/12/2016
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwneud cyfraniad mawr yn gymunedol neu’n genedlaethol? Mae Gorsedd y Beirdd yn chwilio am enwebiadau ar gyfer Prifwyl Ynys Môn yn 2017.

darllenwch mwy

Cyfrol newydd yn cofio cewri'r crysau...

12/12/2016
Categori: Chwaraeon, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae llyfr newydd a gyhoeddir yr wythnos hon yn bwrw golwg unigryw ar chwarewyr pêl-droed rhyngwladol Cymru trwy lygaid cefnogwr sydd wedi dilyn y tim cenedlaethol ers 1955.

darllenwch mwy