Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Pwy yw'r Bolycs Cymraeg?

10/05/2021
Categori: Hamdden

Mae Bolycs Cymraeg yn dringo allan o’r byd rhithiol yr wythnos hon i gyhoeddi ar brint gasgliad o drydaron bachog a deifiol gan yr awdur anhysbys, ond yr hyn sy’n pigo’r Genedl yw pwy yn union yw’r Bolycs?

darllenwch mwy

Undeb yr Amaethwyr yn annog pobl i si...

30/11/2016
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn annog siopwyr i wneud y siopa Nadolig yn lleol er mwyn cefnogi busnesau lleol a gwledig.

darllenwch mwy

Cyfle i wneud cais am arian i astudio...

29/11/2016
Categori: Addysg, Newyddion

Mae cyfle i fyfyrwyr sy'n dymuno dilyn cyfran o'u cwrs prifysgol trwy gyfrwng y Gymraeg yn gallu gwneud cais am arian gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 2017.

darllenwch mwy

Perfformio Macbeth Cymraeg yng Nghast...

28/11/2016
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Theatr Genedlaethol Cymru yn perfformio cynhyrchiad Cymraeg o glasur Shakespeare Macbeth yng Nghastell Caerffili ym mis Chwefror y flwyddyn nesaf ac mae’r cwmni yn chwilio am aelodau o’r gymuned leol i gymryd rhan.

darllenwch mwy

Cynllun Hydro cymunedol yn derbyn cyd...

28/11/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae cynllun hydro cymunedol yn ardal Bethesda ger Bangor wedi derbyn cydnabyddiaeth mewn dwy seremoni wobrwyo yn ddiweddar, wrth i’r gwaith i gwblhau’r cynllun fwrw ymlaen ar amser.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn chwilio am unigolyn arbennig

25/11/2016
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Mae’r Urdd yn chwilio am unigolyn arbennig sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru.

darllenwch mwy

Rhyddhau ail record sengl Carcharorion

25/11/2016
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Mae’r ddeuawd electronig Carcharorion yn rhyddhau ail EP heddiw ar label Ikatching.

darllenwch mwy

Agor ffenest ddigidol ar y gorffennol...

24/11/2016
Categori: Addysg, Newyddion

Mae cofnodion myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth sy’n dyddio’n ôl bron 150 mlynedd yn cael eu digideiddio a’u trawsgrifio er mwyn hwyluso gwaith pori a chwilio.

darllenwch mwy

Galw am ddeg ysgol gynradd Gymraeg ne...

24/11/2016
Categori: Iaith, Newyddion

Mae’r Archesgob Barry Morgan ymysg dros ddwsin o enwogion sydd wedi galw ar Gyngor Caerdydd i ymrwymo i agor deg ysgol gynradd Gymraeg newydd ar hyd y brifddinas dros y pum mlynedd nesaf.

darllenwch mwy

Ffermwyr Ifanc Cymru yn gwobrwyo dwy ...

24/11/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Am y tro cyntaf erioed daeth dau unigolyn yn fuddugol yn ysgoloriaeth Coffa Elwyn Jones gan Glwb Ffermwyr Ifanc Cymru.

darllenwch mwy