Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 57 cofnodion | Tudalen 5 o 6

Rali yn galw am addysg Gymraeg lawn i...

10/10/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith

Rali yn galw am addysg Gymraeg lawn i bob disgybl yn Sir Fôn


Cyng. Carwyn Jones yn annerch

Fe gyflwynodd ymgyrchwyr goeden i Cyngor Sir Fôn yn Llangefni dydd Sadwrn gan alw ar y Cyngor i roi addysg cyfrwng Cymraeg lawn i bob disgybl ar yr Ynys.

darllenwch mwy

"Arwydd o barch at ein cyd-Gymry yn A...

08/10/2016
Categori: Newyddion

Dangos parch a chydymdeimlad tuag at gymuned Aberfan oedd dymuniad y prifardd Mererid Hopwood wrth ysgrifennu'r geiriau ar gyfer Cantata Memoria: Er mwyn y plant.

darllenwch mwy

Sylwadau Alun Cairns yn codi gwrychyn

07/10/2016
Categori: Iaith, Newyddion

Ar raglen BBC Question Time neithiwr, fe wnaeth Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns awgrymu fod cymunedau Cymraeg yn cynnwys pobl sy’n barod i weithredu’n uniongyrchol yn erbyn mewnfudwyr.

darllenwch mwy

Rali flynyddol yn galw am addysg Gymr...

07/10/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal ei rali flynyddol yn Llangefni yfory, wrth iddynt alw am addysg Gymraeg i bawb.

darllenwch mwy

Fferm yn dangos dulliau cynaliadwy o ...

07/10/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Bu cangen Sir Feirionnydd o Undeb Amaethwyr Cymru yn ymweld a fferm ger y Bala er mwyn dangos sut mae dulliau cynaliadwy a’r defnydd o foeler biomas o fantais i fusnes y fferm.

darllenwch mwy

Her i Gymru yn Awstria heno

06/10/2016
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Fe gychwynnodd tîm Cymru eu hymgyrch i gyrraedd rowndiau terfynol Cwpan y Byd 2018 FIFA gyda buddugoliaeth dros Moldofa fis diwethaf ond mae tim Chris Coleman yn wynebu eu her nesaf yn Fiena heno, yn erbyn Awstria.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cofiant am un o gantorion mw...

06/10/2016
Categori: Cerddoriaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cyfrol sydd newydd ei chyhoeddi gan Wasg Gomer yn mynd ati i roi ar gof a chadw bywyd un o gantorion mwyaf disglair Cymru.

darllenwch mwy

Ffermwyr Ifanc Cymru yn ethol cadeiry...

06/10/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Cafodd Arwel Jones o Glwb Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin yr wythnos hon ei ethol yn gadeirydd newydd y Mudiad trwy Gymru.

darllenwch mwy

Lansio Llyfr Mawr Stori

05/10/2016
Categori: Iaith, Llenyddiaeth

Mae Gwasg Gomer yn cyhoeddi casgliad hudol o hoff straeon mwyaf cyfarwydd o’r newydd yn Llyfr Mawr Stori.

darllenwch mwy

Llwyfannau digidol newydd yn cynnig c...

05/10/2016
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor yn awyddus i glywed sut mae pobl yn defnyddio'r Gymraeg ar lwyfannau digidol, gyda'r bwriad o gynnal dau arolwg i'r cyhoedd.

darllenwch mwy