Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 57 cofnodion | Tudalen 4 o 6

Y diwydiant amaeth yn trafod y dyfodol

13/10/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Daeth nifer o ffigyrau amlwg yn y diwydiant amaethyddol ynghyd yn Llanelwedd mewn cynhadledd i drafod y cyfleoedd ar gyfer amaethyddiaeth yn dilyn y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Carl Clowes yn mynd ar daith i hyrwyd...

12/10/2016
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd yr entrepreneur cymdeithasol a’r awdur Carl Clowes yn mynd ar daith drwy Gymru dros y mis nesaf yn sgwrsio am rai o’r straeon fwyaf dadleuol a geir yn ei hunangofiant newydd Super Furries, Prins Seeiso, Miss Siberia - a Fi.

darllenwch mwy

Dathlu'r Gymraeg gyda diwrnod #Shwmae...

12/10/2016
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Gyda dim ond dyddiau i fynd at ddiwrnod cenedlathol Shwmae Su'mae ddydd Sadwrn yma, disgwylir cannoedd o ddigwyddiadau ar hyd a lled y wlad a thu hwnt.

darllenwch mwy

Cyfnod newydd i ddau bapur lleol

12/10/2016
Categori: Newyddion, Papurau Bro

Cyfnod newydd i ddau bapur lleol


Y Cyfnod a’r Corwen Times

Mae perchennog dau bapur newydd wythnosol yn ardal Y Bala a Corwen, Y Cyfnod a’r Corwen Times yn chwilio am brynwr newydd i’r busnes.

darllenwch mwy

Cynnal y Cardi yn chwilio am syniadau...

12/10/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyngor Ceredigion yn chwilio am syniadau arloesol gan unigolion, grwpiau, busnesau a sefydliadau yn y Sir er budd eu cymunedau.

darllenwch mwy

Darganfod rhai o goed mwyaf Gwledydd ...

11/10/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae arolwg diweddar gan Gofrestr Coed Ynysoedd Prydain wedi canfod fod rhai o'r coed mwyaf Gwledydd Prydain yn tyfu ar dir a gerddi Plas Tan y Bwlch, ger Maentwrog yn Eryri.

darllenwch mwy

Angen adolygu cynllun datblygu lleol ...

11/10/2016
Categori: Newyddion

Wrth i bwyllgor cynllunio Cyngor Sir Gaerfyrddin ail-drafod safle Hufenfa Hendy-gwyn ar Daf, mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud y dylai'r Cyngor gadw at y Cynllun Datblygu Lleol a hybu defnydd y safle ar gyfer gwaith yn hytrach na rhagor o dai.

darllenwch mwy

Awdures sydd wedi dysgu Cymraeg yn cy...

11/10/2016
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae awdures o Surrey, sydd wedi dysgu Cymraeg yn rhugl, wedi cyhoeddi nofel newydd am griw o ddysgwyr.

darllenwch mwy

Beirniadu ymgynghoriad y Grid Cenedla...

10/10/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae cynghorau cymuned a thref Môn wedi rhyddhau datganiad ar y cyd sy’n condemnio ymgynghoriad y Grid Cenedlaethol i godi peilonau trydan ar draws Ynys Môn.

darllenwch mwy

Cymru yn methu a churo Georgia

10/10/2016
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae'n wir i ddweud fod Cymru yn lwcus i gael gêm gyfartal ddoe, wrth iddynt fethu a churo Georgia yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

darllenwch mwy