Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 57 cofnodion | Tudalen 3 o 6

Dathlu #ShwmaeSumae

18/10/2016
Categori: Iaith, Newyddion

Dathlwyd diwrnod Shwmae Su’mae led-led Cymru ddydd Sadwrn, gyda degau o gymunedau yn cynnal eu gweithgareddau unigryw o goginio cacennau i weithgareddau i ddysgwyr.

darllenwch mwy

Enillydd Ysgoloriaeth Bryn Terfel am ...

18/10/2016
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Yn dilyn ennill ysgoloriaeth Bryn Terfel gwerth £4,000 dros y Sul, mae Steffan Hughes o Sir Ddinbych am ddefnyddio’r arian i ddatblygu eu hun fel pefformiwr.

darllenwch mwy

Gwahoddiad i dendro - Caffi Bar - Yr ...

17/10/2016
Categori: Bwyd, Newyddion

Gwahoddiad i dendro - Caffi Bar - Yr Hen Lyfrgell


Yr Hen Lyfgrell

Mae Yr Hen Lyfgrell yn gwahodd ceisiadau gan unigolion sydd am weithredu ein ardal Caffi Bar hyfryd, a leolir yn un o adeiladau hanesyddol a phoblogaidd Caerdydd yng nghanol y brifddinas, o fis Ionawr 2017.

darllenwch mwy

Awdures yn lansio nofel gyntaf

17/10/2016
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd awdures yn cael lansio ei nofel gyntaf gyda Gwasg Gomer ar nos Fawrth, Tachwedd 1af yn Ysgol Bro Teifi.

darllenwch mwy

Aelodau'r Urdd ar ddechrau taith i Ba...

17/10/2016
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Bydd 24 o aelodau hŷn Urdd Gobaith Cymru yn dechrau ar daith fythgofiadwy i Batagonia ddydd Iau yma.

darllenwch mwy

Gwynedd yn lansio ymgynghoriad i dret...

14/10/2016
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus i holi trigolion os y dylai’r awdurdod gyflwyno cyfradd uwch o dreth cyngor ar ail gartrefi a thai gwag yn y sir.

darllenwch mwy

Penodi Aled Edwards yn gadeirydd pane...

14/10/2016
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Cyhoeddodd Urdd Gobaith Cymru heddiw mai Cadeirydd newydd Panel Dyngarol yr Urdd yw’r Canon Aled Edwards, Prif Weithredwr mudiad Cytûn.

darllenwch mwy

Elusen iechyd yn croesawu staff newydd

14/10/2016
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda yn croesawu tri aelod newydd o staff i’r tîm er mwyn cefnogi datblygiad yr elusen.

darllenwch mwy

Gweinidog yn gweld Siarter Iaith Ysgo...

13/10/2016
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Cafodd dwy o ysgolion Gwynedd ymweliad gan Weinidog dros y Gymraeg i edrych ar sut y mae Siarter Iaith Ysgolion Gwynedd yn cael ei gweithredu.

darllenwch mwy

Agor bandstand newydd Aberystwyth

13/10/2016
Categori: Amgylchedd, Cerddoriaeth

Daeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant Carl Sargeant, i agor yn swyddogol bandstand newydd gwerth 1.2 miliwn yn Aberystwyth.

darllenwch mwy