Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 57 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Trafod dyfodol y diwydiant llaeth yng...

31/10/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Bu aelodau Undeb Amaethwyr Cymru yn ymweld â fferm sy’n gartref i gwmni llaeth blaenllaw ar drothwy Sioe Laeth Cymru a gynhelir heddiw.

darllenwch mwy

Galw am wirfoddolwyr yn Sir Fynwy

28/10/2016
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Mae’r Brifwyl yn chwilio am wirfoddolwyr yn ardal Sir Fynwy i adeiladu ar lwyddiant cymunedol yr Eisteddfod yn Y Fenni eleni.

darllenwch mwy

Ifan Richards yw pencampwr Ar y Dibyn

27/10/2016
Categori: Hamdden, Newyddion

Daeth Ifan Richards o’r Brithdir ger Dolgellau i’r brig yn y gystadleuaeth Ar y Dibyn ar S4C gan ennill wobr gwerth £10,000 mewn cymwysterau arwain awyr agored.

darllenwch mwy

Cyhoeddi llyfr lliwio i oedolion

26/10/2016
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddir y llyfr lliwio cyntaf Cymreig i oedolion yr wythnos hon gan wasg Y Lolfa.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol yn adrodd hanes ethol...

26/10/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Gwasg Gomer yn cyhoeddi cyfrol newydd yn croniclo’r atgofion pan etholwyd Gwynfor Evans yn aelod seneddol cyntaf Plaid Cymru ym 1966.

darllenwch mwy

Grant gwerth dros £400,000 i ail ddat...

25/10/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Tref Aberystwyth wedi derbyn grant gwerth dros £400,000 gan y Loteri i ail ddatblygu rhan o'r dref ger yr afon Rheidol a fydd yn cynnwys parc sglefrio newydd.

darllenwch mwy

Y Gogledd ymhlith rhanbarthau gorau'r...

25/10/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddodd llyfrau teithio Lonely Planet heddiw fod y Gogledd ymhlith rhestr deg ucha’r byd o ran rhanbarthau sydd werth eu hymweld yn 2017.

darllenwch mwy

Cystadleuaeth i ddylunio cerdyn 'Doli...

24/10/2016
Categori: Celfyddydau

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones, yn gwahodd plant ysgolion cynradd i fynd ati i ddylunio ei gerdyn Nadolig swyddogol eleni.

darllenwch mwy

Cynnal protest yn gwrthwynebu codi pe...

24/10/2016
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd ymgyrchwyr yn cynnal gwrthdystiad yn erbyn cynllun y Grid Cenedlaethol i godi mwy o beilonau ar draws Ynys Môn ddydd Mercher.

darllenwch mwy

Cofio Trychineb Aberfan

21/10/2016
Categori: Newyddion

Hanner can mlynedd yn ôl i heddiw, ar 21 o Hydref 1966, lladdwyd 116 o blant rhwng saith a deg mlwydd oed a 28 o oedolion pan lithrodd tomen lo i lawr o ben y mynydd a chladdu'r ysgol gynradd a 18 o dai yn Aberfan ger Merthyr Tudful.

darllenwch mwy