Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 57 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Pryder fod swyddi yn cael eu colli o ...

29/01/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe rybuddiodd Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd, yr Athro Colin Riordan, ar y rhaglen The Wales Report y gallai swyddi gael eu colli yn y sector ar draws Cymru o ganlyniad i doriadau’r llywodraeth.

darllenwch mwy

Arddangosfa yn dangos propaganda'r Rh...

29/01/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd Amgueddfa Ceredigion yn arddangos detholiad grymus o bosteri gwreiddiol o’r Rhyfel Byd Cyntaf, gan amlygu un o’r dulliau a ddefnyddiodd y llywodraeth i ledaenu propaganda, o ddydd Sadwrn 6 Chwefror ymlaen.

darllenwch mwy

Ffilm ddogfen yn adrodd hanes bocsiwr...

29/01/2016
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Cymro o ardal dlawd o Gaerdydd wnaeth helpu i newid y gamp o focsio am byth yw testun ffilm ddogfen ddifyr a fydd yn cael ei darlledu ar S4C heno.

darllenwch mwy

Cyhoeddiadau Cymraeg yn ôl yng Nghlwb...

28/01/2016
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Clwb Dinas Caerdydd wedi cyhoeddi y byddant yn ailgyflwyno cyhoeddiadau trwy gyfrwng y Gymraeg yn ystod gemau. Fe fydd y cyhoeddiadau dwyieithog yn ailddechrau yn erbyn MK Dons.

darllenwch mwy

Y Coleg Cymraeg i arwain gwaith gwydd...

28/01/2016
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fydd yn arwain gwaith gwyddoniaeth a thechnoleg yr Eisteddfod Genedlaethol dros y tair blynedd nesaf, gan gychwyn eleni yn Sir Fynwy a’r Cyffiniau.

darllenwch mwy

Pobl ifanc yn galw am fwy o weithgare...

28/01/2016
Categori: Iaith

Mewn arolwg gynhaliwyd gan Urdd Gobaith Cymru ymysg disgyblion 11 – 19 oed, nododd 43% nad oedd digon o weithgareddau yn cael eu cynnig trwy gyfrwng y Gymraeg yn eu hardal.

darllenwch mwy

Gwasg yn cyhoeddi sticeri Draig Goch ...

27/01/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae gwasg adnabyddus yng Nghymru wedi penderfynu herio penderfyniad Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol i gynnwys baner Jac yr Undeb ar drwyddedau gyrru newydd drwy roi’r cyfle iddynt osod sticeri o faner y Ddraig Goch yno yn eu lle.
 
Yn 2014 fe gyhoeddodd llywodraeth Prydain y bydd baner yr Undeb yn ymddangos ar bob trwydded yrru newydd o hyn ymlaen gan ymddangos ger faner yr Undeb Ewropeaidd ar drwyddedau gyrwyr yng Nghymru, yr Alban a Lloegr. Cafwyd beirniadaeth gref o’r penderfyniad gan unigolion megis aelod seneddol etholaeth Arfon, Hywel Williams o Blaid Cymru. Llofnododd dros 3,000 o bobl y ddeiseb Gymreig ar-lein yn gwrthwynebu’r penderfyniad ond er hynny ym mis G ...

darllenwch mwy

Yr Urdd yn lansio partneriaeth chwara...

27/01/2016
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cyhoeddodd Adran Chwaraeon Urdd Gobaith Cymru heddiw bartneriaeth newydd gyda Phrifysgol Cymru Aberystwyth fydd yn golygu y byddant yn cydweithio am y pum mlynedd nesaf yn cynnig cyfleoedd ac yn hyrwyddo chwaraeon trwy gyfrwng y Gymraeg.
 
Cafodd y bartneriaeth ei lansio heddiw yng Ngwersyll yr Urdd yng Nghaerdydd yng nghwmni Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates.  Hefyd yn bresennol roedd y chwaraewr rygbi rhyngwladol, Elinor Snowsill ac enillydd Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn Gwobrau Chwaraeon Cymru, Elan Gilford.
 
Mae Adran Chwaraeon yr Urdd yn cynnal wyth cystadleuaeth genedlaethol bob blwyddyn, gyda tua 45,000 o bobl ifanc yn cymryd rhan.&n ...

darllenwch mwy

Ailargraffu gêm eiriau boblogaidd i d...

26/01/2016
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae gêm eiriau boblogaidd i ddysgwyr Cymraeg a gafodd ei chreu gan yr awdur Heini Gruffudd yn cael ei hailargraffu gan Wasg Y Lolfa.
 
‘Gobaith mawr y Gymraeg yw’r bobl ifanc a’r oedolion sy’n dysgu’r iaith,’ meddai awdur Gair am Air.
 
Dyfeisiwyd y gêm yn gyntaf yn yr 1980au a byth ers hynny bu’n boblogaidd iawn ymhlith dysgwyr Cymraeg fel ffordd amgen o ddysgu’r iaith.
 
"Rwy’n gobeithio bod Gair am Air yn rhoi cyfle iddyn nhw gael tipyn o hwyl gyda’r iaith, gan ddefnyddio’r iaith wrth chwarae, a dysgu geiriau newydd yr un pryd,’ meddai Heini.
 
Mae'r gêm yn adda ...

darllenwch mwy

Trafod sut i roi hwb i'r economi leol...

26/01/2016
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd ymgeisydd Cynulliad Plaid Cymru ar gyfer Gorllewin Caerdydd a rhanbarth Canol De Cymru, Neil McEvoy, yn cynnal cyfarfod cyhoeddus yng Nghaerdydd heno i drafod  sut i roi hwb i'r economi leol.
 
Bydd Gweinidog yr Wrthblaid dros yr Economi Rhun ap Iorwerth AC Plaid Cymru, yn ymuno â Neil McEvoy yn y cyfarfod gan amlinellu ei gynlluniau ar gyfer 'Ardal Parc Fictoria' a fyddai'n cynnwys siopau lleol, bariau a bwytai.
 
Ychwanegodd y byddai cyfarfod hefyd yn cynnig cyfle i ddysgu am a thrafod gweledigaeth economaidd ehangach Plaid Cymru ar gyfer creu swyddi a phrentisiaethau, cefnogi busnesau bach a buddsoddi mewn seilwaith ledled Cymru.
 
Dywedodd ymgeisydd C ...

darllenwch mwy