Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 64 cofnodion | Tudalen 7 o 7

Rhybudd i sefydliadau gan Gomisiynydd...

02/06/2015
Categori: Iaith, Newyddion

Mae Meri Huws Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi blaenoriaethau ei swyddfa ar gyfer y ddwy flynedd nesaf, gyda rhybudd i sefydliadau eu bod yn barod i ddefnyddio'r gyfraith yn llawn er mwyn hwyluso defnydd o’r Gymraeg. 
 
Mae Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg wedi bodoli ers tair blynedd bellach gyda’r cyfnod hwnnw yn ymhél i raddau helaeth gyda gosod sylfeini ar gyfer gweithredu deddfwriaeth newydd. Roedd yn gyfnod ‘o brofi a herio swyddogaethau a phwerau newydd’ yn ol y Comisynydd. 
 
Mae’r rhagair gan Meri Huws yn egluro pa sectorau y byddant yn awyddus i gydweithio a hynny’n cynnwys y banciau sydd wedi bod dan feirniadaeth y ...

darllenwch mwy

Galw i wrthod cynnig i gau dwy ysgol ...

01/06/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Galw i wrthod cynnig i gau dwy ysgol yn Sir Ddinbych


Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd

Mae Rhieni dros Addysg Gymraeg Sir Ddinbych wedi galw ar gabinet Cyngor Sir Ddinbych i wrthod cefnogi cynnig i gau ysgolion Pentrecelyn a Llanfair Dyffryn Clwyd a sefydlu ysgol ardal dwyieithog newydd.
 
Daw hyn wrth i aelodau’r cabinet gwrdd yfory i drafod adroddiad sy’n crynhoi canfyddiadau ymgynghoriad ffurfiol ynglyn â dyfodol y ddwy ysgol.
 
Mae'r mudiad dros addysg Gymraeg eisoes wedi dadlau bod angen sefydlu ysgol Gymraeg newydd yn yr ardal. Dwyshawyd y pwysau ar y cyngor yr wythnos diwethaf, yn dilyn llythyr gan yr actor adnabyddus Rhys Ifans sy’n wreiddiol o Ddyffryn Clwyd at y wasg yn galw ar Gyngor Sir Ddinbych i beidio diraddio addysg Gy ...

darllenwch mwy

Gŵyl Gymraeg newydd i Fro Morgannwg

01/06/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith

Am y tro cyntaf erioed, bydd gŵyl gerddoriaeth Gymraeg yn cael ei chynnal ym Mro Morgannwg fel rhan o raglen digwyddiadau haf Ynys y Barri. 
 
 Gwyl Fach y Fro fydd y digwyddiad cyntaf Cymraeg ym Mro Morgannwg ers Eisteddfod Genedlaethol Llandŵ yn 2012, a fydd yn rhan o ddigwyddiadau’r penwythnos.
 
Cynhelir yr ŵyl ar ddydd Sadwrn yr 11eg o Orffennaf, ar bromenâd Ynys y Barri, a bydd yn ddigwyddiad rhad ac ddim a fydd yn agored i bawb. Mae’r ardal glan y môr yma wedi cael ei adnewyddu’n sylweddol dros y 2 flynedd ddiwethaf, gyda nifer o gyfleusterau ac atyniadau newydd gan gynnwys hytiau traeth lliwgar, fydd yn cynnig cefnlen trawiadol ac ...

darllenwch mwy

Deiseb yn galw am logo newydd i'r Tîm...

01/06/2015
Categori: Addysg, Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae deiseb a gafodd ei lansio yn ddiweddar wedi denu 500 o lofnodion yn galw ar Undeb Rygbi Cymru i newid logo tîm rygbi Cymru. 
 
Mae’r ddeiseb yn gwrthwynebu’r tair pluen fel logo’r tîm cenedlaethol ar y sail ei fod yn sarhaus ac nad oes cysylltiad gyda Chymru.   
 
Mae’r ddeiseb yn nodi, "Fyswn i yn hoffi gweld y tair pluen i cael ei ollwng o grysau'r tîm, o unrhyw farsiandïaeth, ynghyd a'r wefan am nad yw'n cynrychioli'r wlad frodorol, ac yn cynrychioli hanes a fyddai'n well gennym anghofio." 
 
Mae’r ddeiseb yn galw ar Undeb Rygbi Cymru i ddefnyddio’r Ddraig Goch neu sumbolau ...

darllenwch mwy