Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 62 cofnodion | Tudalen 7 o 7

Hyrwyddo Cymru dramor

02/03/2015
Categori: Bwyd, Hamdden

Hyrwyddo Cymru dramor


Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo Cymru yn Dubai

Bu gweinidogion Llywodraeth Cymru yn clocio’r milltiroedd dros y penwythnos yn hyrwyddo Cymru dramor er mwyn manteisio ar ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi.  
 
Roedd y Gweinidog Bwyd, Rebecca Evans yn dathlu diwylliant Cymru mewn swper yn Dubai yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi.  Wrth annerch y cinio, dywedodd, "Mae Cymru yn genedl flaengar sy’n awyddus i ddatblygu partneriaethau ar hyd a lled y byd.
 
“Mae yna nifer o gyfleoedd i Gymru adeiladu cysylltiadau cryfach â Dubai a’r ardal ehangach; rwy’n croesawu’r help yr ydym eisoes wedi’i gael gan fudiadau fel Cymdeithas Gymraeg Dubai.”
Agorodd Llywodraeth Cymru ei swyddfa yn Dub ...

darllenwch mwy

S4C yn arwain gyda parth.Cymru

02/03/2015
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith

S4C yn arwain gyda parth.Cymru


Ieuan Evans yn lansio parth.Cymru

Mae S4C yn mynd i gyfeiriad newydd ar Ddydd Gŵyl Dewi wrth i'r sianel fod ymhlith y cyntaf i ddechrau defnyddio'r enw parth newydd .cymru. 
 
Bydd holl gynnwys S4C ar-lein ar gael ar y cartref newydd s4c.cymru, gan ddisodli'r hen gyfeiriad s4c.co.uk
 
Os ydych chi am wylio cynnwys y sianel ar alw, ar-lein, ewch i s4c.cymru/clic ac i gysylltu gyda'ch cwestiynau, sylwadau a syniadau, anfonwch e-bost at Wifren Gwylwyr S4C yn defnyddio'r cyfeiriad gwifren@s4c.cymru
 
Fel un o sylfaenwyr y fenter i greu'r enw parth .cymru a .wales, mae S4C yn cydnabod gwerth creu cartref i Gymru ar y we fyd-eang.
 
Meddai Prif Weithredwr S4C Ian Jones, "Mae'r newid heddiw, ar Ddyd ...

darllenwch mwy