Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 42 cofnodion | Tudalen 1 o 5

Wythnos Wych i’r Urdd ym Meirionnydd

01/06/2014
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Wythnos Wych i’r Urdd ym Meirionnydd


Wythnos Wych i’r Urdd ym Meirionnydd

Ar ddiwrnod olaf Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd, dywedodd y trefnwyr iddynt gael wythnos wych gyda phopeth wedi mynd yn hwylus yn y Bala.
 
Roedd dros 15,000 yn cystadlu yn ystod yr wythnos, gyda bron i 300 o wirfoddolwyr yn stiwardio. Gosodwyd 1600 o dracfyrddau metel i gynorthwyo traffig ar gaeau’r ŵyl a 500 o draciau plastig i gerddwyr o amgylch y safle. Gosodwyd 35 tunnell o goed mân ar y ddaear i gynorthwyo eisteddfotwyr a stondinwyr symud o amgylch y maes wedi’r cawodydd glaw wlychu’r maes cyn yr ŵyl.
 
Mae Pentre Mistar Urdd wedi cael wythnos dda, gyda 1,189 o hwdis wedi eu gwerthu, a 2,011 wedi cael sesiynau blasu yn yr Ardal Chwaraeon. Mae staff ...

darllenwch mwy

Enillydd coron Eisteddfod yr Urdd Mei...

30/05/2014
Categori: Eisteddfod yr Urdd

Breuddwyd enillydd y goron yw bod yn awdur
 
Enillydd coron Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014 yw Llio Maddocks sy’n wreiddiol o Lan Ffestiniog, ond sydd bellach yn byw yn Llundain. Mae Llio’n gweithio i gwmni cyhoeddi llyfrau print a digidol byd eang yn Llundain. Breuddwyd Llio yw ennill ei bywoliaeth fel awdur.
 
Mae’r goron yn cael ei chyflwyno i’r Prif Lenor am ysgrifennu darn neu ddarnau o ryddiaith dros 4,000 o eiriau ar y thema Pellter.
 
Derbyniwyd 17 ymgais a dywedodd y beirniaid, Dewi Prysor a Bethan Gwanas, bod tri yn sefyll allan yn gystadleuaeth a chwech arall yn haeddu sylw.
 
‘Llongau Bach’ ddaeth i’r brig, ...

darllenwch mwy

Cystadlaethau newydd galwedigaethol a...

30/05/2014
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Cystadlaethau newydd galwedigaethol a newyddiadurol i’r Eisteddfod


Cystadlaethau newydd fel trin gwallt

Heddiw, dydd Gwener 30 o Fai ar faes yr Eisteddfod, bydd cystadlaethau galwedigaethol a newyddiaduraeth newydd sbon yn cael eu lansio i gynnig arlwy ehangach i aelodau hŷn yr Urdd ar faes yr Eisteddfod. Bydd y cystadlaethau newydd fel trin gwallt ac adeiladu yn agored i gystadleuwyr yn Eisteddfod yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015, diolch i gydweithio â CholegauCymru.
 
Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Caerdydd sy’n cydweithio â’r Eisteddfod i gynnig y gystadleuaeth newyddiaduraeth newydd. Fel rhan o’r wobr am gyflwyno cynnwys newyddion gwreiddiol am eu hardal ar unrhyw stori y credent y dylai gael sylw yn y wasg, bydd yr enillydd yn treulio cy ...

darllenwch mwy

Gruffudd Antur o Lanuwchllyn, Y Bala ...

29/05/2014
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Gruffudd Antur o Lanuwchllyn, Y Bala yw prifardd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014.


Gruffudd Antur o Lanuwchllyn

“Braint  â hanner” i fachgen lleol dderbyn cadair Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014
 
Gruffudd Antur o Lanuwchllyn, Y Bala yw prifardd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014. Cadeiriwyd Gruffudd ym mhafiliwn yr Eisteddfod y prynhawn yma, ac yntau ‘gartref’ yn ei filltir sgwâr: “mae ennill gartref yn fraint â hanner!” eglurodd Gruffudd.
 
Dyw’r fraint ddim yn ddieithr i Gruffudd, enillodd gadair Eisteddfod yr Urdd yn Eryri 2012. Erbyn hyn, mae Gruffudd wedi graddio mewn Ffiseg o Brifysgol Aberystwyth a bellach, mae’n astudio ar gyfer gradd MA mewn Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor, ...

darllenwch mwy

Pen-blwydd cyntaf Y Cyfnod a Corwen T...

29/05/2014
Categori: Newyddion, Papurau Bro

Pen-blwydd cyntaf Y Cyfnod a Corwen Times newydd


Y Cyfnod a Corwen Times newydd

Heddiw (Mai 29, 2014) mae papur newydd lleol y Bala, Y Cyfnod a’i chwaer bapur,  Corwen Times, yn dathlu blwyddyn ers cael eu prynu gan y perchennog a golygydd newydd, Mari Williams.
 
Daeth y ddau bapur i ben pan ddaeth Gwasg y Sir yn y Bala i ben fis Mai diwethaf. Prynwyd y teitlau gan Mari Williams, 42, o Lanuwchllyn, sy’n rhedeg ei chwmni cyhoeddusrwydd ei hun, Mari Williams PR, ac yn awdur.
 
Yr wythnos ddiwethaf gwelwyd rhifyn lliw am y tro cyntaf erioed, gyda thudalennau ychwanegol I ddathlu Eisteddfod yr Urdd yn y Bala. Meddai Mari, sy’n fam i ddau o blant, Efan, 7, a Cadi, 5:
 
“Mewn un agwedd mae’r flwyddyn ddiwethaf yma wedi ...

darllenwch mwy

Anrhydeddu Heledd Gwyn fel Prif Ddram...

28/05/2014
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Anrhydeddu Heledd Gwyn fel Prif Ddramodydd yr Urdd Meirionnydd 2014


Heledd Gwyn Lewis enillydd Y Fedal Ddrama yn Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd

Heledd Gwyn Lewis sy’n wreiddiol o Gaernarfon, Gwynedd ond sydd bellach yn fyfyrwraig ym Mhrifysgol Caerdydd yw enillydd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Meirionnydd 2014. Fe’i haddysgwyd yn Ysgol y Gelli, Caernarfon ac Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon ac mai’n ddiolchgar i staff yr Adran Gymraeg yn yr ysgol a’r Brifysgol yng Nghaerdydd am eu hanogaeth a’u harweiniad.
 
Cyflwynwyd y Fedal Ddrama i Heledd am gyfansoddi drama lwyfan un act sy’n cymryd rhwng 40 – 60 munud i’w pherfformio. Cynigiodd ei gwaith dan y ffug enw ‘Peredur’ a theitl ei drama yw ‘Gwyddbwyll’.
 
Arwel Gruffydd a Hu ...

darllenwch mwy

Eisteddfod yr Urdd yn croesawu'r Bato...

28/05/2014
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Iaith

Eisteddfod yr Urdd yn croesawu'r Baton i'r Brifwyl yn y Bala


Baton i'r Brifwyl yn y Bala

Dydd Llun 26 Mai 2014 bydd baton Gemau’r Gymanwlad yn cyrraedd maes Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014 yn y Bala am ddiwrnod llawn o hwyl ar faes y brifwyl. Bydd y baton, ynghyd â Clyde (masgot y Gemau), Mistar Urdd, y rhedwr Iwan Thomas a'r 18 sy’n cludo’r baton yn rhan o Seremoni Agoriadol yr Eisteddfod am 1030 ym mhafiliwn yr Eisteddfod. Bydd y seremoni agoriadol fawreddog, a ddarlledir yn fyw ar S4C a BBC Radio Cymru yn cyflwyno’r tîm cyfan o gludwyr i'r gynulleidfa yn y pafiliwn ac i’r miloedd fydd yn gwylio ar y teledu a gwrando ar y radio.
 
Dyma gyfle i blant a phobl ifanc y maes ynghyd a chefnogwyr ac ymwelwyr i'r Maes d ...

darllenwch mwy

Dyfodol Teledu Cymraeg

28/05/2014
Categori: Ar-lein, Eisteddfod yr Urdd, Iaith

Dyfodol Teledu Cymraeg


Trafod Dyfodol Teledu Cymraeg

Ar 27 Mai, bu Prif Weithredwr S4C, Ian Jones a Chadeirydd yr Awdurdod, Huw Jones, yn trafod Dyfodol Teledu Cymraeg mewn araith ar faes Eisteddfod yr Urdd 2014, gan gyhoeddi dogfen ymgynghorol ar y pwnc ar yr un pryd.
 
Fe fydd y blynyddoedd nesaf yn rhai allweddol i ddyfodol S4C. Mae heriau mawr yn wynebu'r sianel yn nhermau datblygiadau technolegol, arferion gwylio, creu cynnwys beiddgar, a sicrhau arian digonol i'r gwasanaeth.
 
Fe fydd Cadeirydd Awdurdod S4C, Huw Jones, a Phrif Weithredwr y sianel, Ian Jones, yn trafod y materion hyn ar faes Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014.
 
Lawr lwythwch y ddogfen ymgynghorol - Dyfodol Teledu Cymraeg

Medal y Dysgwr yn mynd i ferch o Gwnd...

28/05/2014
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Medal y Dysgwr yn mynd i ferch o Gwndy ger Cil-y-Coed ar ei chynnig cyntaf


Enillydd Medal y Dysgwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014

Enillydd Medal y Dysgwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014 yw Jennifer Haley o Gwndy ger Cil-y-Coed, Sir Fynwy. Mae Jennifer yn ddisgybl chweched dosbarth yn Ysgol Cil-y-Coed a dyma ei phrofiad cyntaf o gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd.
 
Ganwyd a magwyd Jennifer yng Nghasnewydd a hi yw’r unig un o’i theulu ar yr aelwyd gartref sy’n siarad Cymraeg. Mae’n rhoi’r clod am fentro i’r gystadleuaeth eleni i’w hathrawes Gymraeg yn yr ysgol. Mae’n astudio Hanes, Bagloriaeth Cymru a Chymraeg ar gyfer ei harholiadau Lefel A a dwed iddi ddewis astudio’r Gymraeg oherwydd ei fod yn heriol.
 
Cyflwynwyd y Fedal i Jennifer dan ...

darllenwch mwy

Enillwyr Eisteddfod Genedlaethol yr U...

28/05/2014
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Enillwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014 26/05/201


Enillwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014 26/05/201

Enillwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014 26/05/2014
Cystadleuaeth: 165 Unawd Bl 2 ac iau1 Cadi Owen Ysgol Gymraeg Rhydaman, Cylch Dyffryn Aman, Dwyrain Myrddin2 Erin Fflur Morgan Ysgol Gynradd Y Dderwen, Cylch Caerfyrddin, Gorllewin Myrddin3 Harriett Wells Ysgol Gynradd Sant Curig, Cylch Y Fro, Caerdydd a'r Fro
Cystadleuaeth: 166 Unawd Bl 3 a 41 Alys Thomas Ysgol G. Gymraeg Llantrisant, Cylch Llantrisant, Morgannwg Ganol2 Osian Trefor Hughes Adran Deiniolen, Cylch Arfon, Eryri3 Mared Morris Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Cylch Dinbych, Dinbych
Cystadleuaeth: 171 Parti Unsain Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. hyd 50)1 Ysgol Gynradd Llanelltyd, Cylch Idris, Meirionnydd2 Ysgol Gynradd Y ...

darllenwch mwy