Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 16 cofnodion | Tudalen 2 o 2

Cyhoeddi lansiad ein chwaer fusnes - ...

14/03/2014
Categori: Newyddion

Cyhoeddi lansiad ein chwaer fusnes - Recriwtio Cyf


Lansiad ein chwaer fusnes - Recriwtio Cyf

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi lansiad ein chwaer fusnes sef Recriwtio Cyf, Asiantaeth Recriwtio yn gweithredu ar hyd a lled Cymru ar gyfer swyddi lle mae sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol.
 
Rydym wedi sefydlu’r gwasanaeth newydd fel ymateb oddi wrth gyflogwyr sydd wedi defnyddio gwasanaeth Hysbysfwrdd Swyddi Cymru, ran o wefan Lleol.net. Mae’r wefan boblogaidd wedi hysbysebu bron 2000 o swyddi ar gyfer bron 250 o gyflogwyr gwahanol.
 
O hyn ymlaen fe fydd Recriwtio Cyf yn medru darparu gwasanaeth Recriwtio proffesiynol llawn i gyflogwyr Cymru fydd yn golygu lleihau’r baich gweinyddol.
 
Boed yn swydd Ymchwilydd neu’n Gyfieithydd ...

darllenwch mwy

Cyfarfod i drafod adleoli S4C

14/03/2014
Categori: Newyddion

Bydd Awdurdod S4C yn cyfarfod yn hwyrach gyda'r bwriad o drafod a ddylai pencadlys y sianel symud o Gaerdydd i Wynedd neu Caerfyrddin.
 
Yn ôl ffynonellau, bydd y cyfarfod yn dechrau am 9yb yn Llanishen - ond does dim manylion eto ynglŷn â pha mor hir y gallai bara.
 
Fe wnaeth aelodau o'r Awdurdod, sydd â'r cyfrifoldeb dros wneud y penderfyniad, ymweld â Chaernarfon ddydd Llun a Chaerfyrddin ddydd Mawrth, er mwyn gweld be sydd gan y ddwy dref i'w gynnig.
 
Does dim sicrwydd y bydd yr adleoli yn digwydd o gwbl, gan fod aros yng Nghaerdydd yn parhau i fod yn opsiwn.
 
Mae pobl Gwynedd a Sir Gâr wedi bod yn cyflwyno dadleuon dros symud ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi enillwyr cyntaf Gwobrau Dewi...

14/03/2014
Categori: Newyddion

Cyhoeddi enillwyr cyntaf Gwobrau Dewi Sant


Mae enillwyr cyntaf Gwobrau Dewi Sant wedi eu cyhoeddi.

Mae enillwyr cyntaf Gwobrau Dewi Sant wedi eu cyhoeddi.
 
Enillydd Gwobr Arbennig y Prif Weinidog oedd cymuned Machynlleth, am eu hysbryd cymunedol wrth geisio chwilio am April Jones ar ôl iddi fynd ar goll ym mis Hydref 2012.
 
Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, bod enillwyr y gwobrau yn "bobl eithriadol" oedd wedi gwneud "pethau anhygoel".
 
Ymysg yr enillwyr eraill yn y seremoni yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd oedd y bencampwraig Olympaidd Taekwondo, Jade Jones, y gantores Cerys Matthews a'r canwr Bryn Terfel.
 
Gwobr Arbennig
 
Cafodd cymuned gyfan tref Machynlleth eu gwobrwyo yng nghategori Gwobr Arbennig y Prif Wein ...

darllenwch mwy

'Yr Urdd achubodd yr iaith': Prys Edw...

13/03/2014
Categori: Iaith

'Yr Urdd achubodd yr iaith': Prys Edwards


Roedd Prys Edwards yn siarad ar raglen Hywel Ddoe a Heddiw fydd yn cael ei darlledu ar S4C nos Sadwr

Roedd Prys Edwards yn siarad ar raglen Hywel Ddoe a Heddiw fydd yn cael ei darlledu ar S4C nos Sadwrn
 
Urdd Gobaith Cymru sydd wedi gwneud y "cyfraniad mwyaf un wrth achub yr iaith dros y 90 mlynedd diwethaf", yn ôl Llywydd Anrhydeddus y mudiad, Prys Edwards.
 
Roedd Mr Edwards yn cael ei holi gan Hywel Gwynfryn ar gyfer rhaglen 'Hywel Ddoe a Heddiw' fydd yn cael ei darlledu nos Sadwrn, Mawrth 15 ar S4C.
 
Yn 1972 fe wnaeth Hywel Gwynfryn gyflwyno rhaglen i nodi hanner canrif ers sefydlu'r Urdd yn 1922.
 
Roedd Prys Edwards yn un o bobl amlycaf y dathliadau ac yntau'n fab i sylfaenydd yr Urdd, Syr Ifan ab Owen Edwards.
 
'Newid agwedd'
 
Yn y ...

darllenwch mwy

Diswyddo'r Arglwydd Elis-Thomas

13/03/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Diswyddo'r Arglwydd Elis-Thomas


Roedd Dafydd Elis-Thomas wedi beirniadu ymosodiad Plaid Cymru ar UKIP yng nghynadledd wanwyn y blaid

Mae'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas wedi cael ei ddiswyddo fel llefarydd trafnidaeth Plaid Cymru ac fel Cadeirydd Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd y Cynulliad.
 
Mae'r cyhoeddiad gan Blaid Cymru yn dilyn sylwadau Mr Elis-Thomas ar y penwythnos bod ymosodiad Plaid ar UKIP yn "arwynebol".
 
Eisoes mae Mr Elis-Thomas wedi awgrymu y gallai herio'r penderfyniad i'w ddisodli fel cadeirydd y pwyllgor Cynulliad.
 
Daeth y cyhoeddiad mewn datganiad gan arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood:
 
"Roedd Plaid Cymru wedi ceisio tynnu sylw, dros y penwythnos, at y peryglon oedd yn wynebu Cymru gan UKIP, gan ein bod yn credu yn sylfaenol ac yn ddiffuant nad yw eu gwleidyddiaeth a' ...

darllenwch mwy

Newidiadau i amserlen Radio Cymru

10/03/2014
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Newidiadau i amserlen Radio Cymru


Mae Tommo, Shân Cothi a Dylan Jones yn ganolog i'r amserlen newydd

Mae newidiadau i raglenni Radio Cymru wedi dod i rym ddydd Llun.
 
Roedd rhaglen newyddion y Post Cynta yn dechrau am 6am ac yn gorffen am 8am, gyda rhaglen newydd Dylan Jones yn dilyn rhwng 8am a 10am.
 
Tommo neu Andrew Thomas - fydd un o brif leisiau'r orsaf, yn darlledu rhwng 2pm a 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau.
 
Yn ôl rheolwyr yr orsaf, daeth y newidiadau ar ôl cyfnod o ymgynghori gyda'r cyhoedd.
 
Dywedodd Tommo, troellwr oedd yn llais cyfarwydd i wrandawyr Radio Sir Gâr a Radio Ceredigion, ei fod yn edrych ymlaen yn fawr.
 
"Beth bynnag mae pobol eisiau siarad amboutu, dwi'n fodlon gwrando. Fi'n hoffi creu llun ar gyfer pobol fel 'u ...

darllenwch mwy