Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 7 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Dydd Gŵyl Dewi yn Llundain

27/02/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Dydd Gŵyl Dewi yn Llundain


Dydd Gŵyl Dewi yn Llundain

Mae’r gymdeithas Gymraeg yn Llundain wedi cynnal cinio blynyddol yn Llundain ers 1904.
 
Cynhelir y dathliad eleni ar nos Lun 3ydd o Fawrth, yng Ngholeg Brenhinol y Llawfeddygon, Caeau Lincoln’s Inn, Llundain WC2.
 
Dewch, mwynhewch! Lledaenwch wybodaeth ymysg eich cyfeillion sydd yn lleol i Lundain!
 
Cinio Gŵyl Dewi, Llundain, 2014
 
Derbyniad 6.30pm at ginio am 7.30pm
 
Siaradwyr: Yr Athro Dai Smith, Cadeirydd, Cyngor Celfyddydau Cymru, Hanesydd a Nofelydd, a Gwyneth Lewis, Bardd
 
Unawdwyr:  Joshua Owen Mills a Charlotte Skidmore
 
Cyfeilydd: Meirion Wynn Jones
 
Nodir: Mae trwydded ddiod hwyr wedi’i threfnu ...

darllenwch mwy

Comisiynydd y Gymraeg: Swyddi'n mynd?

25/02/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Comisiynydd y Gymraeg: Swyddi'n mynd?


Yn ôl llefarydd ar ran Meri Huws, mae 'angen adolygu'r strwythur gwreiddiol'

Mae pob un aelod o staff swyddfa Comisiynydd y Gymraeg wedi cael cynnig ymadael yn wirfoddol o'u swyddi, er mwyn caniatau i'r Comisiynydd weithredu strwythur newydd.
 
Oddeutu 45 o bobl sy'n gweithio yn swyddfa'r Comisiynydd.
 
Mae yna bryderon bod Meri Huws yn bwriadu canolbwyntio'n fwy ar reoleiddio yn hytrach na hybu a hwyluso defnydd o'r Gymraeg.
 
Yn ôl mudiad Dyfodol i'r Iaith, mae pwy sydd â chyfrifoldeb dros hybu'r Gymraeg yn amwys ers diwedd Bwrdd yr Iaith Gymraeg.
 
Dywedodd Heini Gruffydd o'r mudiad ei fod o wedi clywed sibrydion am y perygl mai staff â gofal am hybu a hwyluso'r Gymraeg fydd yn colli swyddi.
 
'Cyfnod o ansefydl ...

darllenwch mwy

Penodi Cadeirydd Newydd y Coleg Cymra...

19/02/2014
Categori: Addysg, Iaith

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol heddiw wedi cyhoeddi mai Andrew Green fydd Cadeirydd newydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg. Bydd yn olynu’r Cadeirydd presennol, yr Athro R Merfyn Jones, ar 1 Ebrill 2014.
 
Andrew Green oedd Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru o 1998 tan ei ymddeoliad y llynedd.  Y mae eisoes yn aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg ac wedi cadeirio paneli academaidd ar ran y Coleg ers ei sefydlu.
 
Meddai Linda Wyn, Is gadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:  “Mae’n bleser gen i gyhoeddi fod Andrew Green wedi ei benodi fel cadeirydd newydd y Coleg.  Mae ganddo nid yn unig brofiad eang o arwa ...

darllenwch mwy

Gwyddonydd yn Ennill Gwobr er Cof am ...

07/02/2014
Categori: Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith

Gwyddonydd yn Ennill Gwobr er Cof am Ysgolhaig Ifanc


Gwyddonydd yn Ennill Gwobr er Cof am Ysgolhaig Ifanc

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi sefydlu gwobr newydd er cof am Dr Eilir Hedd Morgan, darlithydd ym Mhrifysgol Bangor o dan nawdd y Coleg, a laddwyd mewn damwain y llynedd.
 
Bydd y wobr flynyddol yn cael ei chyflwyno i unigolyn o dan ddeugain mlwydd oed sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol ym maes gwyddoniaeth trwy gyfrwng y Gymraeg.
 
Dr Huw Morgan, darlithydd mewn Ffiseg ym Mhrifysgol Aberystwyth fydd yn derbyn y wobr eleni, a hynny yng Nghynulliad Blynyddol y Coleg yng Nghaerfyrddin nos Fawrth 18 Chwefror 2014.
 
Seryddiaeth a chysawd yr haul yw prif arbenigedd yr academydd o Lanbrynmair. Cafodd ei benodi i swydd ddarlithio ym Mhrifysgol Aberystwyth o dan ...

darllenwch mwy

Gwahoddiad i dendro: Datblygu Portffo...

05/02/2014
Categori: Arian a Busnes

Canolfan Soar a Redhouse yn adfywio’r celfyddydau a threftadaeth ym merthyr tudful
 
Datblygu Portffolio Codi Arian Strategol i gryfhau cydweithrediad rhwng Canolfan Soar a Redhouse (Old Town Hall/Hen Neuadd y Dref)
 
Ffi (yn cynnwys treuliau): hyd at £10,000 yn cynnwys TAW
 
Cefnogir y comisiwn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri
 
Mae Canolfan Soar a Redhouse yn sefydliadau sydd yn gweithio mewn partneriaeth i hybu’r celfyddydau, treftadaeth ac adfywiad cymdeithasol yn ardal Merthyr Tudful.
 
Am fanylion pellach cysylltwch âLisbeth McLeanMenter Iaith Merthyr Tudful, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful CF47 8UB01685-722176/ lis@m ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi enwau Gŵyl Lenyddiaeth Dinef...

04/02/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth

Dydd Gwener 20 – Dydd Sul 22 Mehefin 2014 
 
Parc a Chastell Dinefwr, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin

www.gwyllenyddiaethdinefwr.co.uk
 
“Gweld y nefoedd yw Gŵyl Dinefwr!” - Ceri Wyn Jones
 
Mae Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr yn dychwelyd yr haf hwn i safle trawiadol Parc a Chastell Dinefwr yng nghalon cefn gwlad Sir Gâr, yn un dathliad mawr o greadigrwydd geiriau, cerddoriaeth a’r tirwedd trawiadol.
 
Mae’r ŵyl dridiau ddwyieithog hon yn dychwelyd gyda rhaglen amrywiol o awduron cenedlaethol a rhyngwladol, beirdd arobryn a thalentau newydd o’r byd llenyddol Cymraeg a Saesneg. Bydd yno hefyd gomedi, cerddoriaet ...

darllenwch mwy

Anufudd-dod dinesig: “sbardun i’r Lly...

01/02/2014
Categori: Iaith

Bu ymgyrchwyr yn nodi dechrau cyfnod o brotestio dros y Gymraeg er mwyn pwyso ar Lywodraeth Cymru i newid ei bolisïau er mwyn sicrhau twf yn y Gymraeg yn Aberystwyth heddiw.
 
Bydd ymgyrchwyr yn dadorchuddio baneri ar bontydd ar hyd a lled Cymru dros y penwythnos - o Bont Menai i Bont Hafren - gan gychwyn ar Bont Trefechan yn Aberystwyth. Daw’r gyfres o ymgyrchoedd symbolaidd yma mewn adwaith i’r argyfwng sy’n wynebu’r Gymraeg a amlygwyd gan ganlyniadau’r Cyfrifiad dros flwyddyn yn ôl.
 
Ym mis Awst y llynedd, ysgrifennodd Cymdeithas yr Iaith at Carwyn Jones gan ofyn iddo wneud datganiad o fwriad i weithredu mewn chwe maes polisi erbyn 1 ...

darllenwch mwy