Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 43 cofnodion | Tudalen 5 o 5

Ymgynghoriad ar adnodd gwastraff Parc...

02/12/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Gofynnir am farn pobl ynghylch cais am drwydded amgylcheddol i redeg adnodd ynni o wastraff ar Lannau Dyfrdwy, Sir y Fflint.
 
Mae'r rheoleiddiwr amgylcheddol Cyfoeth Naturiol Cymru wedi derbyn cais am drwydded gan Wheelabrator Technologies Inc. (WTI UK Ltd.) ar gyfer llosgwr gwastraff a fydd yn cynhyrchu trydan.
 
Bydd CNC nawr yn cychwyn ar asesiad manwl o’r cais i weld â yw cynlluniau manwl y cwmni'n dangos y byddai'n gallu cydymffurfio â deddfau amgylcheddol.
 
Ni fydd yn caniatáu trwydded oni bai y bydd yn fodlon y gellir rhedeg y gwaith heb niweidio’r amgylchedd.
 
Fel rhan o’r broses, mae’n gwahodd pobl i ddod i se ...

darllenwch mwy

Cwmniau bwyd yn gweld budd yn yr Iaith

02/12/2014
Categori: Bwyd, Iaith, Newyddion

Mae bod yn unigryw yn nodwedd hollbwysig yn myd busnes yn enwedig yn y maes bwyd a diod. Mae gwaith ymchwil newydd gan Gomisiynydd y Gymraeg yn profi bod busnesau bwyd a diod amlwg o Gymru yn gweld budd mawr mewn defnyddio’r Gymraeg fel arf marchnata.
 
Ymhlith y cwmniau sydd yn gweld manteision yw Caws Cenarth sy'n marchnata ei hunain trwy'r Gymraeg, “Mae pobl wedi bod yn chwilio am gynnyrch Cymraeg, a dwi’n credu [bod defnyddio’r Gymraeg] wedi bod yn ffactor mawr, hefyd mae’n sefyll mas fwy na’r cwmnïau eraill achos bod o yn Gymraeg a bod y brand yn Gymraeg.”
 
Fel rhan o’r ymchwil a lansiwyd yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd h ...

darllenwch mwy

Ffermwr adnabyddus yn galw ar y cyhoe...

01/12/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Iaith, Newyddion

Bu Gareth Wyn Jones y ffermwr adnabyddus o Lanfairfechan ddydd Sadwrn yn lansio siop pop-up oedd yn para diwrnod ym Mangor er mwyn rhoi llwyfan i gyhyrchwyr bwyd arddangos eu cynnyrch.
 
Daeth 10 o gynhyrchwyr lleol at ei gilydd, yn amrywio o gynhyrchwyr crancod i gig oen, o wyau i gawsiau.
 
Wrth roi ei argraffiadau o'r diwrnod, dywedodd Gareth wrth Lleol.cymru, "Roedd yr ymateb yn wych. Mae yna filage i'r math yma o beth. Y  broblem sydd wedi bod i gynhyrchwyr yng Nghymru ein bod yn dda am gynhyrchu'r bwyd ond ddim cystal am ei werthu.
 
Ar gyfer y siop pop-up, naethon ni chwilio am gynhyrchwyr o fewn 30 milltir o Fangor ac mae'r ymateb wedi chwythu dy ben di."
...

darllenwch mwy