Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 187 cofnodion | Tudalen 1 o 19

Cymdeithas yr Iaith yn dechrau boicot...

28/11/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Ar ddechrau cyfnod siopa prysur y Nadolig, bydd ymgyrchwyr iaith yn dechrau boicot cenedlaethol o siopau Morrisons ar Ragfyr 1af.  Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw ar reolwyr Morrisons i gynnig arweiniad a pholisi cenedlaethol sy'n adlewyrchu statws swyddogol y Gymraeg.  Maent hefyd yn galw ar garedigion y Gymraeg i ymuno yn y boicot.
 
Dywedodd Manon Elin, llefarydd Hawliau Cymdeithas yr Iaith,   "Rydym yn parhau i drafod gyda Morrisons, ond yn anffodus, hyd yn oed ar ôl blynyddoedd o drafodaethau, does dal dim polisi iaith cenedlaethol ganddyn, - nid ydym yn cytuno mai cyfrifoldeb staff siopau un ...

darllenwch mwy

Dydd Gwener Du yn achosi anhrefn unwa...

28/11/2014
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Mae dydd Gwener du eleni wedi dechrau yn gythryblus gyda'r Heddlu wedi'i galw i Tesco Extra Caerdydd lle y bu cwsmeriaid yn gwrthdaro, gyda channoedd ar gannoedd o siopwyr wedi mynychu'r siop toc ar ol hanner nos bore yma.
 
Ydych chi erioed wedi meddwl o ba le mae'r term Dydd Gwener Du yn dod?
 
Dydd Gwener du yw'r diwrnod sy'n dilyn Diwrnod Diolchgarwch yn yr Unol Daleithau sy'n cael ei weld fel dechrau tymor siopa y Nadolig.
 
Fel gyda dathliadau eraill, mae'r traddodiad wedi lledu i Brydain a Chymru, lle mae'n ddiwrnod mawr bellach i siopau arwerthu. Yn union fel eleni, fe fu'n rhaid galw'r Heddlu i fewn i sawl archfarchnad yn ne Cymru y llynedd.
 
Cofiwch wn ...

darllenwch mwy

Bale ymhlith y deg personoliaeth chwa...

28/11/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae'r enwebiadau ar gyfer personoliaeth chwaraeon y flwyddyn y BBC wedi'i cyhoeddi unwaith yn rhagor ac mae yna Gymro amlwg yn ei plith. Os nad ydych wedi clywed am yr enw Gareth Bale, mae raid eich bod wedi byw mewn ogof y flwyddyn ddiwethaf.
 
Mae'r Cymro balch ymhlith y deg ymgeisydd am y wobr yn cynnwys Carl Froch y bocsiwr, y gyrrwr formiwla 1  Lewis Hamilton a Roy Mcllroy y golffiwr.
 
Bu Bale yn llwyddiannus tu hwnt yn ei dymor cyntaf yn Real Madrid ar ei drosglwyddiad i clwb am £85 miliwn, pan sgoriodd yr ymosodwr 25 oed, 20 o goliau a chynorthwyo'r cewri o'r Bernebeu i ennill Cwpan Ewrop a'r Copa Del Rey. Mae hefyd wedi cael ei enwebu ar gyfer y Ballon d'or ...

darllenwch mwy

23 o ysgoloriaethau yn cael ei gwobrwyo

27/11/2014
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddwyd fod 23 o ysgoloriaethau yn cael ei gwobrwyo gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru eleni i ymgeiswyr llwyddiannus yn y maes.
 
Mae ysgoloriaethau Nuffield yn cael ei rhoi i unigolion sy’n gweithio yn y sector ffermio, y sector bwyd, y sector garddwriaeth neu’r sector wledig.
 
Yn ystod eu hastudiaethau 18 mis o hyd, mae’r ysgoloriaethau yn ymgymryd â phrosiect ymchwil yn eu maes diddordeb ac yn derbyn bwrsari i’w hannog i deithio am o leiaf wyth wythnos, gan ganiatáu iddynt y cyfle i astudio arferion a ddefnyddir gartref a thramor.
 
Ysgolor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2015 yw Mr Aled Davies o Ddryslwyn, ger ...

darllenwch mwy

Croesawu sylwadau'r Gweinidog ar yr i...

27/11/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Croesawodd Cymdeithas yr Iaith sylwadau'r Gweinidog Cynllunio Carl Sargeant o flaen y pwyllgor amgylchedd heddiw sy'n awgrymu y bydd y Gymraeg  yn dilyn pwysau gwleidyddol o sawl cyfeiriad yn cael ei gynnwys yn y mesur cynllunio newydd.
 
Daw'r sylwadau wedi i'r mudiad iaith ddatgan eu bod yn ystyried her gyfreithiol ar y sail bod y Llywodraeth wedi anwybyddu cyngor Comisiynydd y Gymraeg ar y mesur.
 
Wrth groesawu'r newyddion, dywedodd Tamsin Davies, llefarydd cymunedau cynaliadwy Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:
 
"Rydyn ni'n croesawu'r newyddion bod y Gweinidog nawr yn edrych i wneud y Gymraeg yn rhan o'r Mesur Cynllunio.
&nbs ...

darllenwch mwy

Cadeirydd Newydd i Fforwm Ieuenctid C...

27/11/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Cadeirydd Newydd i Fforwm Ieuenctid CFfI Cymru


Chwith–Dde; Emily Lloyd (Cyn-gadeirydd), Elin Havard (Cadeirdd, Sulwen Richards (Is-gadeirydd).

Teithiodd aelodau o bob cwr o Gymru i Faes y Sioe Frenhinol Cymru ar gyfer penwythnos Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Fforwm Ieuenctid CFfI Cymru ar y 22ain a 23ain o Ragfyr.
 
Wnaeth y penwythnos cynnwys taith i Ganolfan Cig Carw Cymru, ger Aberhonddu, lle cafodd yr aelodau taith o gwmpas y fferm a gwelodd sut y maent wedi arallgyfeirio y busnes. Yna dilynwyd hyn gan ymweliad â Hayley Hanson Hide yn Llandefalle, lle mae cynhyrchion yn cael eu gwneud gan croen a lledr Prydain.
 
Siaradodd Steve Hughson, Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru am ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf ac annog arweinyddiaeth gwledig. Roedd yna gweithdy sgiliau bywyd gyda Barclays ac y ...

darllenwch mwy

’Dyw’r Ffair Aeaf ond ychydig ddyddia...

27/11/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Gyda llai nag wythnos i fynd nes bydd maes y sioe yn Llanelwedd yn llawn ymwelwyr, arddangoswyr a da byw o safon, mae’r paratoadau ar gyfer 25ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn dod at ei gilydd yn berffaith.
 
Wedi’i chynnal gyntaf yn 1990 ac yn wreiddiol dim ond yn achlysur undydd cymharol fach, mae llawer yn cyfeirio at Ffair Aeaf Frenhinol Cymru bellach fel y sioe stoc ddethol orau yn Ewrop ac mae hi wedi hen ymsefydlu fel un o’r atyniadau mwyaf poblogaidd ar galendr sioeau amaethyddol Prydain. Mae stocmyn blaenllaw o bob rhan o’r Deyrnas Unedig yn cystadlu am y prif wobrau yn y dosbarthiadau a’r cystadlaethau gydag ychydig yn llai na 30,000 o ymwelwyr ...

darllenwch mwy

Oriel anfarwolion y Ffair Aeaf

25/11/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Gydag enw fel un o’r sioeau stoc ddethol orau yn Ewrop, mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru bob amser yn falch o ddenu’r cynhyrchwyr, yr arddangoswyr, y prynwyr ac wrth gwrs y stoc orau oll i faes y sioe bob blwyddyn.
 
Yn dathlu’i 25ain mlwyddiant ar 1 & 2 Rhagfyr, mae llawer yn y fantol unwaith eto eleni ar gyfer gwerth deuddydd gwych o gystadlaethau gyda thros 1,340 o wartheg, defaid, moch a cheffylau yn ddisgwyliedig yn ogystal â 175 o gynigion yn y dosbarthiadau carcas ŵyn.
 
Gyda mwy nag erioed yn cystadlu yn adran y defaid (421 pâr o ŵyn) a’r dosbarth carcas sengl (147 o gynigion), gallwn ddisgwyl gweld enghreifftiau rhagorol o dda byw ...

darllenwch mwy

Rhaglen lawn o weithgareddau yn y Ffa...

25/11/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Bydd CFfI Cymru yn cynnal rhaglen lawn o weithgareddau yn Ffair Aeaf Cymru ac ar gyfer nifer o aelodau’r mudiad mae atyniad y Ffair mor gryf ag atyniad y Sioe Fawr.
 
Bydd gweithgareddau CFfI Cymru yn dechrau ar y dydd Sul gyda’r stoc yn cyrraedd ar gyfer y gystadleuaeth prif gynhyrchydd ŵyn sydd wedi ei noddi gan Dunbia a’r gystadleuaeth Magu Llo CFfI Cymru sy’n cael ei noddi gan ABP. Bydd rhaglen lawn o gystadlaethau yna’n dilyn dros y deuddydd, barnu bîff ac ŵyn Undeb Amaethwyr Cymru, barnu carcas Randall Parker Foods, trimio ŵyn ac addurno coeden Nadolig.
 
Yn ystod y Ffair Aeaf, mae CFfI Cymru yn gwahodd Ffederasiynau Sir Amwythig, Henff ...

darllenwch mwy

Awen Iwan ar e-lyfr

25/11/2014
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Twm Morys, golygydd cyfrol sy’n trafod gwaith Iwan Llwyd yn meddwl y byddai’r bardd ei hun yn falch o wybod bod y llyfr rŵan ar gael fel e-lyfr.
 
Mae Awen Iwan, cyfrol a ymddangosodd mewn print yn ystod yr haf eleni, bellach ar gael fel e-lyfr. Gellir ei lawrlwytho ar www.gwales.com ac mae fersiwn Kindle ar gael ar Amazon.
 
Mae’r gyfrol, gan Gyhoeddiadau Barddas, yn edrych ar waith un o feirdd pwysicaf Cymru trwy lygaid cyd-feirdd a chyfoedion fel Myrddin ap Dafydd,  Guto Dafydd, Manon Wynn Davies, Gwyn Thomas, Iwan Bala, Osian Rhys Jones, Llion Jones, Alan Llwyd a Twm ei hun.
 
“Roedd o yn un garw iawn am ddefnyddio negeseuon testun, r ...

darllenwch mwy