Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 71 cofnodion | Tudalen 8 o 8

Mae Ap newydd ar gyfer gwasanaeth new...

30/09/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Mae dy Gymraeg di ddigon da, jest Dal Ati. Dyma yw neges S4C ar gyfer dysgwyr Cymraeg, ac i gyd-fynd â'r neges daw cyfres newydd sbon o'r enw Dal Ati.
 
Ymunwch ag Elin Llwyd, Alun Williams, Nia Parry a nifer o wynebau cyfarwydd eraill ar gyfer dwy awr o Dal Ati, bob bore Sul ar S4C. Bydd Dal Ati yn dechrau am 10.30 gyda rhaglen awr o'r enw Bore Da. Elin Llwyd ac Alun Williams fydd yn ein llywio trwy eitemau o'r cyfresi Heno a Prynhawn Da fydd wedi eu darlledu'r wythnos flaenorol ar S4C, a hynny mewn Cymraeg clir, hawdd ei deall. Bydd isdeitlau Saesneg a Chymraeg ar gael hefyd.
 

 
Dyma Ap i gefnogi Dal Ati, gwasanaeth newydd i ddysgwyr ar S4C. Mae disgrifiad o& ...

darllenwch mwy