Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 12 cofnodion | Tudalen 2 o 2

Cyfarwyddwr Castell Aberteifi yn cael...

02/07/2013
Categori: Newyddion

Cyfarwyddwr Castell Aberteifi yn cael ei benodi


Cris Tomos o Hermon, Sir Benfro fel Cyfarwyddwr y Castell

Mae Ymddiriedolaeth Cadwraeth Cadwgan wedi penodi Cris Tomos o Hermon, Sir Benfro fel Cyfarwyddwr y Castell. Mae Cris wedi bod yn y rôl fel Cyfarwyddwr Dros Dro ers mis Hydref 2012 ac yn dilyn cyfweliadau swyddogol a gynhaliwyd yr wythnos diwethaf, mae wedi cael ei benodi fel Cyfarwyddwr y Castell yn barhaol.
 
Dywed Cris Tomos: ‘Rwy’n edrych ymlaen at y cam cyffrous nesaf o weld y tir ac adeiladau’r Castell ar agor i’r cyhoedd yng ngwanwyn 2014,’ ychwanegodd ‘mae’r tîm cydwybodol o staff, ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr yn gweithio agos gyda’r contractwyr i gyflwyno prosiect gwych ar gyfer tref Aberteifi a’r ardal o amg ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi Eisteddfod Sir Gar yn denu m...

01/07/2013
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Bu dros fil o bobl a sefydliadau lleol yn gorymdeithio drwy dref Caerfyrddin heddiw (29 Mehefin) wrth i seremoni Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr gael ei chynnal yn y dref. Daeth cannoedd yn fwy o bobl i Gaerfyrddin i fwynhau’r seremoni a’r diwrnod o adloniant i’r teulu, wrth i bawb ddathlu dyfodiad y Brifwyl i’r sir ym mis Awst y flwyddyn nesaf.
 
Bu Gorsedd y Beirdd yn gorymdeithio drwy’r dref cyn cynnal y seremoni Gyhoeddi ym mharc y dref ac roedd y seremoni eleni’n arwyddocaol, wrth i Archdderwydd newydd gael ei hurddo i’r swydd. Dyma’r tro cyntaf erioed i ferch ddal swydd yr Archdderwydd, gan dorri ar draddodiad cannoe ...

darllenwch mwy