Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 13 cofnodion | Tudalen 2 o 2

Gwaith yn dechrau ar ganolfan newydd ...

02/12/2013
Categori: Addysg, Newyddion

Mae’r gwaith o adnewyddu adeilad Henblas yn Y Bala ar gyfer ei ail-agor i’r cyhoedd wedi dechrau.
 
Y bwriad yw ail-agor yr adeilad i’r cyhoedd fel Canolfan Henblas, canolfan a fydd yn cynnig   gwasanaethau cymunedol i bobl leol ynghyd ag ystafelloedd cyfarfod ac ystafell gynhadledd, sef hen siambr Cyngor Tref Y Bala. Mae’r ystafell honno wedi cael ei henwi yn Siambr Tom Ellis.
 
Cwmni Pum Plwy Penllyn sydd yn gyfrifol am y prosiect newydd hwn, sef cwmni cyfyngedig a sefydlwyd er mwyn hyrwyddo lles cymdeithasol ac economaidd Penllyn. Maen nhw’n barod wedi cymryd cyfrifoldeb am amrywiol wasanaethau yn yr ardal gan gynnwys meysydd parcio a ...

darllenwch mwy

Toriadau i Gymraeg i Oedolion - cyfle...

02/12/2013
Categori: Addysg, Iaith

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi condemnio’r toriadau i’r rhaglen Cymraeg i Oedolion gan rybuddio y bydd yn arwain at lai o siaradwyr Cymraeg.
 
Heddiw, mae’r Prif Weinidog a’r Gweinidog Addysg wedi cyhoeddi toriad o 8% ar gyfer y rhaglen Cymraeg i Oedolion y flwyddyn nesaf.
 
Dywedodd Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Robin Farrar:
 
“Mae’n newyddion trychinebus. Mae’r Gymraeg yn wynebu argyfwng; mae hynny’n glir o ganlyniadau’r Cyfrifiad. Beth yw ymateb Llywodraeth Cymru? Toriadau i ddarpariaeth sy’n cynhyrchu mwy o siaradwyr, er bod ymgynghoriad y Llywodraeth ei hun wedi argym ...

darllenwch mwy

Urdd yn ystyried newidiadau

02/12/2013
Categori: Addysg, Barn, Celfyddydau, Chwaraeon, Cystadlaethau, Iaith

Urdd yn ystyried newidiadau


A fydd amseroedd cystadlu yn newid?

Mae gweithgor gafodd ei sefydlu gan yr Urdd i edrych ar syniadau i ddatblygu'r Eisteddfod yn dweud y dylid ystyried symud amseroedd cystadlu a'u cynnal yn hwyrach yn y dydd.
 
Ymhlith argymhellion eraill mae sefydlu Pafiliwn Technoleg a hefyd gwneud mwy i "hyrwyddo'r cyfleoedd mae technoleg yn ei gynnig trwy'r Gymraeg i fywydau pobl ifanc."
 
Mae'r gweithgor, o dan gadeiryddiaeth y barnwr Nic Parry, yn cynnig 12 o argymhellion fydd yn cael eu hystyried gan Fwrdd yr Eisteddfod yn eu cyfarfod nesa' yn Aberystwyth yn Ionawr 2014.
 
"Wrth gyflwyno argymhellion ac argraffiadau gwaith ymchwil manwl gan dîm y Gweithgor, dwi'n awyddus i bwysleisio mai dechrau'r daith yw ho ...

darllenwch mwy