Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 7 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cyfle i fod yn rhan o brosiect arloes...

22/08/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae S4C yn cynnig cyfle arbennig i gwmnïau neu unigolion sy'n gweithio yn y cyfryngau digidol i fod yn rhan o brosiect arloesol.

Pobol y Cwm yw un o gyfresi mwyaf poblogaidd S4C, ac yn ystod hydref 2012 bydd BBC Cymru yn cynhyrchu prosiect traws-blatfform er mwyn denu cynulleidfa ifanc a thalent newydd sbon i'r brand.

Er mwyn cefnogi uchelgais Digidol S4C ac i lansio’r Gronfa Ddigidol, Awst 2012, hoffai S4C gynnig cyfle i gwmnïau neu unigolion fod yn rhan o'r prosiect.

Mae'n gyfle i arloeswyr digidol gydweithio â chriw drama profiadol Pobol y Cwm ar brosiect newydd traws gyfrwng 'PYC'. Bydd 'PYC' yn cynnwys: Webisodes, Digwyddiad Byw, Cymuned ar y We, Gemau Dig ...

darllenwch mwy

Tymor yr Hydref yng Nghanolfan Mileni...

22/08/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Wrth i haf prysur ddod i ben yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, maen nhw nawr yn paratoi am arlwy’r hydref. Gyda sioeau cerdd mawr fel Dirty Dancing a The Phantom of the Opera ar y gweill, bydd y Ganolfan hefyd yn ail agor drysau ei Stiwdio Weston, sydd, fel ei harfer yn cynnig gwledd o berfformiadau o sbectrwm eang y celfyddydau.
 
Dyma rai o uchafbwyntiau hanner cyntaf y tymor, ond am y rhaglen lawn gallwch un ai godi copi o’r Ganolfan neu ewch i wmc.org.uk/stiwdioweston i’w lawrlwytho.
 
Mae Dafydd Iwan yn dod i’r Ganolfan gyda dau berfformiad arbennig o’i sioe, Dathlu Hanner Canrif o Berfformio. Ar 19 Hydref, am ganol dydd, bydd Dafydd yn cael cwmn ...

darllenwch mwy

Cystadleuaeth Stori Fer Taliesin a BB...

16/08/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Eleni bydd BBC Radio Cymru mewn cydweithrediad â'r cylchgrawn llenyddol Taliesin yn cynnal cystadleuaeth sgwennu stori fer i ddathlu penblwydd y cylchgrawn yn 50 oed.Gwobr o £1000 i'r enillydd + Cyfle posib i glywed darllediad o'r gwaith buddugol ynghyd â gweld ei gyhoeddiDyddiad Cau: 5pm ddydd Llun 12 Tachwedd 2012Gwobr: £1000Nifer Geiriau: Hyd at 5,000 o eiriauDylid anfon ceisiadau at: storifer@bbc.co.ukWrth anfon cais mae ymgeiswyr yn derbyn Telerau ac Amodau'r gystadleuaeth sydd i'w gweld ar wefan BBC Radio Cymru.
 
Panel BeirniaduMihangel Morgan - Cadeirydd y panelLowri Davies - (Golygydd Rhaglenni Cyffredinol BBC Radio Cymru)Siân Melangell Dafydd (G ...

darllenwch mwy

Gerallt yn cerdded pob cam gyda Rhys ...

16/08/2012
Categori: Newyddion

Rhwng 20 a 24 Awst bydd Heno yn dilyn taith gerdded elusennol Rhys Meirion er budd Ambiwlans Awyr Cymru. Yn ymuno ag o mae Gerallt Pennant, ac mi fydd yn adrodd yn fyw ar y rhaglen i sôn am ddigwyddiadau’r dydd. Mae’r daith yn dechrau yn Abertawe ar nos Wener 17 Awst. Byddan nhw’n cerdded i’r Trallwng ac yna i Gaernarfon, sef lleoliad tair canolfan Ambiwlans Awyr Cymru.  Mae tipyn o sialens o dy flaen! Pam penderfynu cymryd rhan?  Pan soniodd Rhys wrtha i am y daith gerdded roeddwn i’n gwybod yn syth y buaswn i’n hoffi ymuno ag o. Pan gafodd o’i ddewis yn llysgennad elusen Ambiwlans Awyr Cymru roedd o’n benderfynol o wneud rhywb ...

darllenwch mwy

Safon Uwch: Llai yn llwyddo i ennill ...

16/08/2012
Categori: Addysg, Newyddion

Cafodd canlyniadau Safon Uwch eu cyhoeddi ddydd Iau. Adroddiad Gwenfair Griffith.Mae canran y disgyblion gafodd y graddau uchaf yn yr arholiadau Safon Uwch wedi gostwng yng Nghymru, tra bod yna gynnydd bach yn y rhai enillodd graddau A*-E.Wrth i ddisgyblion Cymru gael eu canlyniadau Safon Uwch ddydd Iau fe lwyddodd 97.6% o ddisgyblion i ennill graddau A*-E o'i gymharu â 97.2% y llynedd.Ond gostwng wnaeth canran y disgyblion enillodd A* o 6.3% yn 2011 i 6.0% ac mae nifer y rhai enillodd A neu A* wedi gostwng o 23.9% i 23.6% eleni, y canran isaf er 2006.Roedd mwy o ddisgyblion wedi astudio'r Bagloriaeth Gymraeg gyda 8,259 o ddisgyblion yn derbyn gradd A o'i gymharu â 6,948 yn 2011, ...

darllenwch mwy

Canolfan Mileniwm Cymru Benbaladr

08/08/2012
Categori: Celfyddydau

Er gwaethaf y tywydd garw’r wythnos diwethaf, aeth cynhyrchiad awyr agored Canolfan Mileniwm Cymru Ma’ Bili’n Bwrw Bronco yn ei flaen ac, yn ôl rhai o’r adolygiadau a’r sylw a gafodd y sioe, mae’r ddrama newydd yma wedi cael dechrau llwyddiannus. Wythnos yma, mae perfformiadau o’r ddrama wedi bod ar Faes yr Eisteddfod, yn rhedeg tan y dydd Sadwrn olaf. Dyma gyfle i Eisteddfodwyr ei mwynhau cyn iddi fynd ar daith ledled Cymru. Am ragor o fanylion am y sioe, ac am leoliadau’r daith ewch i bwrwbronco.co.uk.
 
 


 
Yn ogystal â chroesawu Eisteddfod Genedlaethol i Fro Morgannwg haf yma, mae’r Gemau Olympaidd w ...

darllenwch mwy

Taith Eisteddfodwyr i Ganolfan Mileni...

03/08/2012
Categori: Celfyddydau

Yn dilyn llwyddiant taith ddrama i Gastell y Waun yn Eisteddfod Wrecsam 2011, rydyn ni’n falch o gyhoeddi ein bod ni’n gallu cynnig taith arbennig arall.  Dyma gyfle i chi Eisteddfodwyr fwynhau taith yn rhad ac am ddim i ymweld â Chanolfan Mileniwm Cymru.  Mae’r Ganolfan yn awyddus i’ch croesawu ac felly wedi trefnu gweithgareddau ar eich cyfer.  Mae’r amserlen isod, ond bydd y daith yn cynnwys trafnidiaeth i’r Ganolfan, taith dywys tu cefn llwyfan a chyfle unigryw i gael ymweld ag arddangosfa newydd y Ganolfan. Dros gyfnod yr haf bydd y Ganolfan yn gartref i arddangosfa ar y cyd rhwng Iwan Bala a Menna Elyn. 
 
Bydd y dda ...

darllenwch mwy