Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 10 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Gwasanaeth e-bost Gmail yn Gymraeg

29/05/2012
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae modd cael meddalwedd e-bost Google - Gmail - yn y Gymraeg o hyn allan.
 
Mae'r feddalwedd chwilio wedi bod ar gael i siaradwyr Cymraeg ers tro.
 
Cafodd Gmail ei gyfieithu gan ddefnyddio Google Translate a'i reoli ar y cyd â'r cwmni o Califfornia gan Fwrdd yr Iaith a swyddfa Comisiynydd y Gymraeg.
 
Mae pob eitem yn y ddewislen a'r blychau deialog yn Gymraeg.
 
Dywedodd Google: "Mae Google yn canolbwyntio ar sut y gall ein hoffer helpu i ddiogelu ac adfywio ieithoedd lleiafrifol er mwyn eu gwneud yn fwy perthnasol, yn arbennig i'r genhedlaeth ifanc.
 
"Rydym wrth ein bodd felly fod Gmail ar gael yn Gymraeg - y ddiweddaraf o 57 iaith - gan ein bod ...

darllenwch mwy

App newydd i Eisteddfodwyr yr Urdd

29/05/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Fe fydd gan Eisteddfodwyr gyfle i ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddara' i gael holl wybodaeth am Eisteddfod yr Urdd.
Ymhen wythnos fe fydd Eisteddfod yr Urdd yn cychwyn yn Eryri ar dir Glynllifon.
Wedi nawdd gan gwmni Telesgop, un o brif bartneriaid yr Eisteddfod, mae'r Urdd yn lansio eu App cyntaf, Ap Urdd.
Bydd modd i Eisteddfodwyr allu sgrolio dros fap y Maes ar eu ffôn, gweld amserlen y Pafiliwn a rhestr o ddigwyddiadau'r Maes a gwybodaeth ddefnyddiol arall hefyd.
Bydd lluniau'r wythnos yn cael eu huwchlwytho ar yr App yn ddyddiol, felly hyd yn oes os nad oes modd i chi fod yng Nglynllifon bob dydd bydd modd i chi gael blas yr ŵyl yng nghledr eich llaw!
 

Mae'r App hefyd ...

darllenwch mwy

Mis i fynd!

20/05/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae'r gwaith o adeiladu'r maes wedi cychwyn gyda'r tracfyrddau cyntaf wrthi'n cael eu gosod. Mae'r bont dros yr afon wedi'i chodi hefyd!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Pafiliwn yr Eisteddfod ar ei draed


 
Yn pontio'r maes parcio a maes yr Eisteddfod!


 
Os oes ganddo chi luniau o fwrlwm yr Eisteddfod yn eich ardal chi yna mae croeso i chi eu e-bostio at steffanprys@urdd.org
 
Ffynhonnell: Eisteddfod yr Urdd
 
Os oes gyda chi newyddion am eich menter, prosiect, busnes, sefydliad neu rywbeth unigol, danfonwch at post@lleol.net ac fe wnawn roi'r neges ar led ...

darllenwch mwy

Clasur a’r cyfoes yng Nghanolfan Mile...

20/05/2012
Categori: Celfyddydau

Cyfunwch y clasur o ffilm gan Universal Pictures o 1931 gyda Béla Lugosi a pherfformiad byw o’i sgôr i’r ffilm ac fe gewch brofiad newydd o Dracula ar brif lwyfan Canolfan Mileniwm Cymru ar 27 Mai. Yn ogystal â gweld y ffilm fawreddog ar y llwyfan bydd y Kronos Quartet ac un o gyfansoddwyr mwyaf dylanwadol ein hoes, Philip Glass yn perfformio. Am ragor o fanylion cliciwch yma.
 
Ar 28 Mehefin bydd rhai o gwmnïau mwyaf blaengar y DU yn perfformio yn y Ganolfan, gyda darnau dawns wedi’u hysbrydoli gan Gemau Olympaidd Llundain 2012. Gyda dawnswyr sy’n rhagori yn eu maes, bydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, English National Ballet a Scottis ...

darllenwch mwy

Arbenigedd yn yr Angel

15/05/2012
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Yn sgil llwyddiant ysgubol y digwyddiad Rhwydweithio Rhwydd a gynhaliwyd yng Nghlwb y Quins yng Nghaerfyrddin yn ddiweddar, cynhaliwyd ail rownd yn yr Angel, Llandeilo, ar 9 Mai ar gyfer grŵp newydd o entrepreneuriaid ifanc Sir Gâr.
Cynhaliwyd y digwyddiad gan Tomas Marks a Linda Morris o’r prosiect Mentro. Caiff Mentro ei redeg gan Fenter Bro Dinefwr ac mae’n rhan o brosiect Entrepreneuriaeth Wledig Cynllun Datblygu Gwledig Sir Gâr*, sy’n darparu cymorth busnes am ddim i bobl ifanc rhwng 16 a 30 oed. Trefnwyd y digwyddiad i roi cyfle i rwydweithio ac er mwyn i bobl busnes y dyfodol gael cyngor gan fusnesau sefydledig.
Rhoddwyd 4 munud i’r entrepreneuri ...

darllenwch mwy

Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2012

11/05/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

"Naw cyfrol … yn tystio'n groyw i amrywiaeth iach o leisiau, dulliau, safbwyntiau a gweledigaethau llenyddol." (Jason Walford Davies)
Cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru pha naw llyfr Cymraeg a naw llyfr Saesneg sydd wedi cyrraedd Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2012 mewn digwyddiad arbennig yn Theatr Brycheiniog, Aberhonddu nos Iau 10 Mai 2012.
 
Barddoniaeth
 
Yn dilyn y drefn newydd o Restr Fer mewn categorïau, mae tair cyfrol o farddoniaeth, tair cyfrol ffuglen a thair cyfrol Ffeithiol Greadigol wedi dod i’r brig eleni (Rhestr Saesneg isod). Y tair cyfrol farddoniaeth yw Siarad Trwy’i Het gan Karen Owen (Cyhoeddiadau Barddas), casgliad o gerddi a ffoto ...

darllenwch mwy

Yn galw holl animeiddwyr ifanc!

10/05/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Ydych chi’n animeiddiwr talentog sy’n gallu creu animeiddiad trawiadol?  Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn edrych am animeiddwyr talentog i gymryd rhan yn ein cystadleuaeth ar-lein i gynhyrchu animeiddiad byr (unrhyw dechneg, unrhyw arddull) i farchnata arddangosfa fawr nesaf y Llyfrgell ar hanes cyfathrebu.  
 
Dylai’r animeiddiad amlygu crynodeb o hanes cyfathrebu o’r dulliau cynharaf hyd at yr oes ddigidol gan gofio cerrig milltir allweddol, megis chwyldro’r iaith lafar, hieroglyffau, signalau mwg, darganfyddiad y telegraff, y ffôn, y radio a’r teledu trwodd i dechnoleg gyfrifiadurol, y We Fyd-eang a’r cyfryngau cymdeithas ...

darllenwch mwy

Dwy iaith yn 'hwb i'r ymennydd'

03/05/2012
Categori: Newyddion

Fe allai dysgu ail iaith roi hwb i'r ymennydd, yn ôl gwaith ymchwil gwyddonwyr.
 
Mae ymchwilwyr Prifysgol Northwestern yn yr Unol Daleithiau wedi dweud bod dwyieithrwydd yn "cyfoethogi'r meddwl".
 
Mae'r gallu i siarad dwy iaith yn effeithio ar yr ymennydd a'r modd mae system nerfol y corff yn ymateb i synau, yn ôl profion labordy.
 
Roedd y tîm wedi monitro ymateb 48 o wirfoddolwyr- gan gynnwys 23 o bobl ddwyieithog - i wahanol synau.
 
O dan amodau labordy tawel roedd ymateb y ddwy garfan yn debyg.
 
Mwy o allu
 
Ond gyda chefndir mwy swnllyd roedd y grŵp dwyieithog yn llawer mwy medrus wrth brosesu synau.
 
Roedd yna fwy ...

darllenwch mwy

Baneri lliwgar yn rhoi croeso i'r Urd...

01/05/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Yn ystod Gwyl Gyhoeddi Eisteddfod yr urdd Sir Benfro 2013 cafwyd cystadleuaeth i ddylunio baner yn cynrychioli gwahanol ysgolion.Roedd dros 800 o blant pobl ifanc, athrawon, rhieni a chefnogwyr wedi gorymdeithio drwy ganol tref Hwlffordd ddydd Sadwrn.Bu'r disgyblion yn cario'r baneri yr oedden nhw wedi eu gwneud yn yr orymdaith.Roedd y safon yn uchel iawn ac o ganlyniad rhannwyd y wobr o £500 rhwng dwy ysgol, Ysgol Brynconin ac Ysgol Clydau.'Ymdrech'Roedd y gystadleuaeth wedi ei noddi gan Western Power Distribution (WPD), ac roedd dau gynrychiolydd o'r cwmni ynni yn bresennol i feirniadu'r gystadleuaeth."Roedd yn wych gweld cymaint o bobl yn croesawu'r Eisteddfod i'r ardal," meddai Ale ...

darllenwch mwy

Blas yr Haf yng Nghanolfan Mileniwm C...

01/05/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae tymor y gwyliau banc hafaidd yn dechrau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru penwythnos yma, gyda’i gŵyl werin am ddim Dathlu Calan Mai ar y dydd Sadwrn ac i ddilyn ar y dydd Sul, hefyd am ddim, Gŵyl Dreftadaeth Butetown Bay Jazz. Mae’r diwrnodau yma’n agored i bob oed ac yn rhoi llwyfan i artistiaid o Gymru a thramor.
 
A thra rydyn ni’n sôn am wyliau’r banc, rydyn ni unwaith eto eleni yn cael ein difetha drwy gael un bach ychwanegol ym mis Mehefin. I ddathlu felly, mae’r Ganolfan wedi trefnu penwythnos yn llawn gweithgareddau i’r teulu cyfan o 3 - 5 Mehefin. Bydd rhaglen lawn o artistiaid yn perfformio ar ei Glanfa o ganol dydd bob dydd, ...

darllenwch mwy