Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

S4C yn cefnogi ymgyrch ‘.cymru’ a ‘.w...

26/03/2012
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Newyddion

Mae S4C am gefnogi’r ymgyrch i sicrhau’r hawl i greu a defnyddio'r ddau enw parth - '.cymru' a '.wales' ar y we.

Bydd y Sianel yn ymuno â nifer o gyrff a chwmnïau yng Nghymru a thu hwnt sydd bellach yn cefnogi’r ymgyrch.

Bu galw ers rhai blynyddoedd am sicrhau hunaniaeth benodol i Gymru ar y we a rhoi hawl i bobl ddefnyddio’r ‘.cymru’ neu ‘.wales’, yn ogystal â chael defnyddio’r parth ‘.uk’.

Ond nawr, am y tro cyntaf ers 2008, mae ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - y corff byd-eang sy’n cofrestru ac yn rheoleiddio enwau parth y rhyngrwyd, wedi gwahodd ceisiadau a ...

darllenwch mwy

Plant Cymru ar brif lwyfan Canolfan M...

23/03/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae’r Ganolfan yn gartref i 9 cwmni celfyddydol, yn denu sioeau’r West End ac yn llwyfannu cwmnïau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Ac mae hyn i gyd yn estyn cyfleoedd i ni weld, cymryd rhan a dod yn nes at ystod eang o’r celfyddydau.
 
Mae’r misoedd nesaf yn dyst i hyn wrth i’r cwmni dawns gyfoes o Brydain, Jasmin Vardimon Company berfformio yno. Mae’n gwmni sy’n adnabyddus am ei frwdfrydedd a safon syfrdanol ei ddawnswyr. Mae Yesterday, cynhyrchiad newydd y cwmni, yn ddathliad o’r gallu yma ac yn edrych yn ôl dros ddegawd o hanes godidog y cwmni. Manteisiwch ar y cyfle i weld y darn egnïol, angerddol yma - am fwy o wy ...

darllenwch mwy

Gwyliau’r gwanwyn Canolfan Mileniwm C...

09/03/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Er bod Dydd Gŵyl Dewi newydd fod, mae dal lle i ddathlu etifeddiaeth a thraddodiadau Cymru.

A dyna’n union sydd wrth wraidd rhaglen Canolfan Mileniwm Cymru y tymor yma. Bydd sain gwerin a jazz yn llenwi’r Ganolfan wrth i wyliau blynyddol Calan Mai a Gŵyl Dreftadaeth Butetown Bay Jazz ddychwelyd.
 
I ddathlu Calan Mai eleni, bydd perfformwyr amlycaf cerddoriaeth werin Cymru yn camu i lwyfan Glanfa'r Ganolfan ar 5 Mai. O ganol dydd bydd rhythm a sain y Cymry yn hollbresennol gan fod bandiau blaengar fel Taran, Al Lewis, Siân James a’i band a Jamie Smith’s Mabon yno’n barod i’n diddanu.  Am ragor o fanylion am berfformwyr y diwrnod cliciw ...

darllenwch mwy

Cymro yn denu sylw cyfryngau'r byd

07/03/2012
Categori: Ar-lein, Newyddion

Mae dyn o Gaerfyrddin wedi datrys ei anallu i gwrdd â merched drwy ddefnyddio syniad unigryw ar flwyddyn naid.Roedd ei syniad nid yn unig wedi cael det ym Mharis iddo ond hefyd wedi ennill sylw'r cyfryngau'r byd.Ychwanegodd Andrew Thomas, 35, sydd bellach yn byw yn Llundain, fideo ar-lein yn gofyn i ferched gwrdd ag ef tua allan i Farchnad Spitalfields yn y brifddinas, rhwng 8yb ac 8yh ar 29 Chwefror.Mae'r fideo yn cael bron 30,000 o ymweliadau ar YouTube ac mae’r syniad wedi ei darlledu ar draws y byd.  
 
Yn bwysicaf oll, cafodd 15 cynig i fynd ar det - allan ohonynt dewisodd merch o'r enw Imogen i fynd i Baris.
 
Dwedodd wrth wefan Lleol.net"Roedd yn dd ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi strategaeth iaith newydd

01/03/2012
Categori: Ar-lein, Newyddion

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi cyhoeddi strategaeth ddydd Iau er mwyn ceisio annog mwy o bobl i ddefnyddio'r iaith Gymraeg.Nod y cynllun iaith yw rhoi mwy o gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg bob dydd a'r bwriad yw annog plant a phobl ifanc i ddefnyddio'r iaith yn eu hamser hamdden.Roedd Llywodraeth Cymru wedi ymgynghori gyda nifer o gyrff.Y nod yw sicrhau mwy o ddefnydd o'r iaith yn y gymuned, o fewn teuluoedd, ymysg plant a phobl ifanc, darparu gwasanaethau ar gyfer dinasyddion ac annog rhagor o ddefnydd o'r iaith yn y gweithle.Mwy o ddefnyddMae'n ymddangos mai'r pwyslais mwyaf fydd ar annog plant a phobl ifanc i wneud mwy o ddefnydd o'r iaith yn gymdeithasol."Rydyn ni'n tr ...

darllenwch mwy